A.A. Dışındaki Toplantılarda Konuşmak

Konuşmacılar İçin A.A. Deneyimlerinden Kaynaklanan ve
Genel Servis Bürosu Halkla İlişkiler Komitesi Tarafından
Derlenen Genel Bilgiler

Her yerde A.A. grupları ve merkez büroları gün geçtikçe artan sayıda A.A.’nın alkolizme yaklaşımı hakkında daha çok bilgi edinmek isteyen organizasyonlar tarafından A.A. üyelerinin A.A. dışında toplantılarda yapmak üzere çağırıldıkları davetler almakta. Bu da “Konuşma yapmalı mıyım?” ve “Nasıl söylenmeli,” gibi soruları beraberinde getirmekte.

Bu tür konuşmalar yapılmalı mıdır?” …
Kimler konuşma yapmak için gerekli özelliklere sahiptir?…
Nelerden söz edilmeli?…
Yararlı olabilecek broşürler ve rehber kitaplar…
Kendi hikayemi anlatmalı mıyım?…
Toplantıların yapılacağı A.A. olmayan grup hakkında bilgi…
Amatörlüğümüzü koruyalım…
Uzmanlaşmış gruplara konuşma yapmak…
Konuşmanın basit taslağı…

A.A. dışındaki toplantılarda sıkça sorulan 20 soru.
– Alkolik olmayanlar için ne yapabilirler?
– A.A. üyeleri A.A. dışındaki toplantılarda kişisel iyileşme hikayelerini anlatırken ne gibi önlemler almalı?…
– İnsanları bilgilendirme eyleminin sorumlulukları…

Bu Gibi Konuşmalar Yapılmalı mı ?

Her A.A. grubu genelde ya da herhangi bir toplantı özelinde konuşmacı olarak birini göndermek konusunda kendi kararını vermek konusunda özerktir. Bazen konuşmacıyı davet eden organizasyon ilgilinin A.A.’dan çok alkolizm üzerinde yoğunlaştığını belirtebilir. Grup böyle bir durumda talebi alkolizmle daha geniş çapta ilgilenen devlet kuruluşlarına ya da özel acenteye yöneltmeyi tercih edebilir. Fakat yine de, basit birkaç önlem alındığında A.A dışındaki toplantılarda konuşma yapmaları ve iyileşme programımızdan söz etmeleri, A.A. Geleneklerine olan bağlılığımızla yakından ilgilidir.

Pek çok yerde gruplar böyle bir konuşmayı A.A.’nın halkı bilgilendirme programının temel taşlarından biri olarak görürler. Bunun “Arkadaşlarımıza arkadaşça” yaklaşabilme isteğimizi gösterebilmek, A.A.’nın toplum içindeki rolü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve daha da önemlisi üçüncü bir kişi aracılığıyla mesajımızı diğer alkoliklere taşımak için mükemmel bir fırsat olduğuna inanırlar.

Bugün A.A.’ya yeni katılanların büyük bir kesimi A.A’.yla alkolik olmayan iyi niyetli bir kişi-doktor, din adamı, hukukçu, sosyal hizmetler uzmanı, işveren, A.A.’yı bilen akraba ya da arkadaş- aracılığıyla tanışmışlardır.

Kimler Konuşma Yapmak İçin Gerekli Özelliklere Sahiptir?

A.A. dışındaki toplantılarda mesajı üçüncü bir kişi aracılığıyla taşımak hedeflendiğinden A.A. üyelerine ciddi bir sorumluluk düşmektedir. Konuşmacılar A.A. adına konuşamayacaklarını belirtmeye özen gösterseler de, izleyicilerden pek çoğu ne söylendiği ve nasıl söylendiğine göre A.A. üyeliği üzerine ve bunu takiben A.A.’yı önermesi ya da reddetmesi ileride acı çekmekte olan alkolikler için ölüm kalım meselesi haline gelebilir.

Bu noktalar önemli olmakla birlikte, toplantılarda konuşma yapma sorumluluğunun sadece A.A.’daki profesyonel konuşmacılarca veya eski görevlilerle sınırlandırılması anlamına gelmez. A.A. içerisinde, iyileşme programımızı- Basamaklar, Gelenekler ve hizmet akıllıca anlatan herhangi bir A.A. üyesi bu görevi başarıyla yerine getirebilir.

Nelerden Söz Edilmeli?

A.A. üyeleri A.A. dışındaki toplantılarda konuşma yaparken kendi deneyimlerinden, başkalarının deneyimlerinden neler öğrendiklerinden ve Genel Hizmet Bürosu’ndan sağlanacak bir konuşma taslağı hazırlayabilirler. Buradaki sorun kaynaklardan hangilerinin seçileceğidir. Temel bilgi kaynağı olarak önerilen broşür ve kitapların bazıları şunlardır:

“44 Soru” (44 Questions )
“ Toplumda A.A. üyesi” ( The A.A. in Your Community )
“ Eğer profesyonelseniz…” ( If you are a Professional )
“ A.A. Üyeleri Nasıl Bir arada Çalışabilirler? ( How A.A. Members Cooperate )
“ Bir Üyenin A.A. Hakkında Görüşleri “ ( A Member’s – Eye viev of Alcoholics Anonymous )
“ Adsız Alkolikler’le İlgili Bilgiler “ ( Information on Alcoholics Anonymous )

Ayrıca Genel Hizmet Bürosu’ndan aşağıdaki konularla ilgili kaynaklar edinebilirsiniz:

Halkı bilgilendirme
Kuruluşlar, Komiteler
Mahkeme, A.S.A.P. ve benzer Programlarla işbirliği Yapma
Alkolizm Alanında Çalışma A.A. Üyeliği İçin Bilgiler
Yerel Komiteler Oluşturma Profesyonel Çevrelerle İşbirliği Yapma

Sıkça gündeme gelen bir soru da şudur: “ Hikayemi anlatmalı mıyım? ” Alkolik olmayan dinleyicilere konuşma yapma konusunda deneyim kazananlar sıradan dinleyicinin bir A.A. toplantısında anlatabilecek kişisel geçmiş türü bir konuşma dinlemekten çok Adsız Alkolikler’in ne olduğunu, ne yaptığını ve kendisinin nasıl katkıda bulunabileceğini öğrenmek istediğini görmüşlerdir.

Öte yandan deneyimli konuşmacılar,kişisel içme hikayelerinden yapılan alıntıların belirli noktalı örneklendirebilmek için faydalı olduğunu da görmüşlerdir. Alkolizmin ilerleyen sürecini ortaya koymak ya da kişisel hikayenizi özetlemek, konuşmanızın geri kalan bölümünün inandırıcılığını arttırabilir.

Bu broşürün ileri sayfalarında, A.A. dışındaki dinleyicilerin sıkça sorduğu soruların bir listesini bulacaksınız. Bu sorular G.H.B.‘nun A.B.D.’nin ve diğer ülkelerin çeşitli bölgelerinde grupla ve bireyler bazında yaptığı araştırmalar temel alarak hazırlanmıştır. Ele alacağınız soru sayısı size ayrılmış olan sürenin uzunluğuna ve toplantıda bir soru- cevap bölümünün olup olmayacağına bağlı olacaktır.

Tartışma için seçeceğiniz konu başlıkları bir dereceye kadar, hitap edeceğiniz dinleyici kitlesinin özelliklerine de bağlı olabilir. Örneğin doktorlardan ya da din adamlarından oluşan bir topluluğa seslenirken, lise öğrencilerinden oluşan bir izleyici grubuna yapılacak konuşmaya kıyasla bazı noktalar üzerinde daha fazla durmak isteyebilirsiniz. Dinleyicileriniz hakkında neler bilmeniz gerektiğine dair bazı öneriler aşağıda yer almaktadır:

Genel Bilgi

İzleyicinin mesleği nedir ?
Eğer izleyiciler bir organizasyonun üyesi iseler, organizasyon ne yapar ?
Organizasyonun bu toplantıyı düzenleme amacı nedir ?

Özel Bilgiler

Organizasyonun esas ilgilendiği noktalar nelerdir ?
Ayırt edici özellikleri nelerdir ?
Üyeler hangi özellikleri ile övünmektedirler ?
Neden A.A. konuşmaya çağırılmıştır ?

Amatörlüğümüzü Koruyalım

A.A. üyeleri A.A. dışındaki toplantılara konuşma yaparken amatörlüklerini korumaya özen gösterirler. Alkolizmin tıbbi, fizyolojik ya da psikolojik yönleri üzerine birer uzman oldukları iddia etmezler. Yine de bu toplantılarda sürekli olarak A.A.’nın ilgi alanı dışında kalan, alkolizm ile ilgili sorular sorulur. Bu durumda A.A. üyeleri dogmatik olmadan, A.A. olmayan dinleyicilerin tatmin edici, akılda kalıcı cevaplar vermeye çalışırlar. İşte bu nedenle bu broşür alkolizm ve alkoliklerle ilgili bazı soruları ve cevap ve önerilerini de içermektedir.

Uzmanlaşmış Gruplara Konuşmak

Bazı uzmanlaşmış grupların gurupların toplantılarında toplantı yapılması halinde ( örn. Hukukçular, endüstriyel gruplar, doktorlar gibi ) bu gibi dinleyiciler için özel olarak hazırlanmış broşür ve kitapları kaynak olarak sunabilirsiniz. Örneğin din adamlarına önerebileceğiniz “ Bir Din Adamının A.A. Hakkında Sordukları “ “ A Clergyman Asks About A.A. ) ya da doktorlara önerebileceğiniz “ Tıp Alanından Kaynak Olarak A.A. “ “ A.A. as a Resource for the Medical Profession “ gibi .

Kendilerine bu broşürlerin gönderileceğini söyleyebilir veya toplantı yerine beraberinizde götürebilirsiniz. Yukarıdaki iki kategoriye ek olarak “ Toplum içinde A.A. “ “ A.A. in Your Community “ ( Üyelerin Alkoliklere Yardım Edebilmek İçin Nasıl Çalıştığı ), “ A.A. Üyesi “ The A.A. Member “ ( A.B.D. / Kanada üye anketlerinin sonuçlarının özeti ) ve “ Eğer Profesyonelseniz…” ( If You Are A Professional..) kaynaklar arasına girebilir. Ayrıca “ Bir bakışta A.A. ( A.A. at a Glance ) da bu tür toplantılarda ücretsiz olarak dağıtılabilir.
Kısa Bir Konuşma Taslağı

1. Giriş

Alkolik kimliğiniz ( genellikle sadece ilk adınız); nedenler göstererek- Gelenekler vs. – adsızlığa saygı gösterilmesinin önemini belirtebilirsiniz. Aşağıda metni yer alan adsızlığa ait açıklamaları içeren kartlar G.H.B.’dan temin edilebilir:

Burada kamu düzeyinde kişisel adsızlığımıza ilişkin Geleneğimiz bilmeyenler olabilir.
“Halkla ilişkiler politikamızın esası reklam yapmak değil; aramıza katılmak isteyenlere ulaşmaktır. Basında, radyoda, TV’de ve filmlerde hiçbir zaman şahıs olarak gerçek ismimizi açıklamayız.”

Bu nedenle Basında ya da görsel medyada yer alan toplantı raporlarında hiçbir A.A. konuşmacısının ve hatta hiçbir A.A. üyesinin gerçek isminin kullanılmamasını önemle rica ederiz.

Adsızlığımızın korunması içki sorunu olan ve bizimle iyileşme programını paylaşmak isteyenlere ulaşma çabamız açısından vazgeçilmez bir şarttır. Ve Geleneklerimiz bize A.A. ilkelerinin kişiliklerden önce geldiğini hatırlatır.

Bu kartları dinleyicilere dağıtabilirsiniz.

2. Adsız Alkolikler

a. A.A.’nın ne olduğu ( Bu broşürün iç kapağında yer alan A.A. tanımını kullanabilirsiniz).

b. Oniki Basamak ( bizler için nasıl çalıştığı )

c. Oniki Gelenek

d. Toplantılarımız hakkında açıklama( açık, kapalı ve sosyal toplantılar )

3. Kişisel İyileşme Hikayesi

İçme şekli ve deneyimler.

Neden yardım aramaya karar verdiğiniz.

A.A.’da size neyin yardımcı olduğu.

Nasıl hissettiğiniz ve bugün hayatınızın nasıl olduğu
.

4. Nasıl Birlikte Çalışabiliyoruz.

A.A.’ya nasıl ulaşabileceğiniz

Neler yapabileceğimiz (Bkz. A.A. Üyeleri Nasıl Birarada Çalışır Broşürü)

Neler yapamayacağımız (Bkz. Toplumda A.A. ve Alkol Dışındaki Sorunlar)

Alkolizm ve A.A. ile ilgili bilgilerin neden önemli olduğu

A.A. Dışındaki Toplantılarda Sıkça Sorulan Yirmi Soru

Bu sorular daha önce açıklana araştırmaların sonucunda hazırlanmıştır. ( Birçok soru “44 soru “ ve diğer kaynaklarda daha geniş bir biçimde ele alınmıştır).

A.A. üyeleri daima A.A. adına konuşamayacaklarını – fakat bu veya başka soruları kendi deneyimleri doğrultusunda ve kendi sözleriyle yanıtlamasının kendisinden beklendiğini vurgulayacaklardır.

1. Adsız Alkolikler nedir ? Bu broşürün iç kapağında yer alan tanım en çok kullanılan açıklamadır. Bugün A.A.’nın 114 ülkede, 68.000 grupta toplanan 1.000.000’u aşkın üyesi vardır.

2. A.A. nasıl kuruldu ? 1934’lerin sonlarında ayıklığa kavuşan New York’lu bir borsacı diğer içkicilere yardım etmenin kendisinin ayık kalmasına yardım ettiğini fark etti. 1934’te Akron’a yaptığı bir iş gezisi sırasında alkolik bir doktor ile temasa geçti. Doktor da iyileştiğinde ikisi de biraya geldiler, hareket yaygınlaştı ve 1939’da “ Adsız Alkolikler “ kitabının yayınlanmasıyla aynı ismi aldı.

3. A.A. nasıl çalışır ? A.A. iyileşme programını kullanmak üzere birbirine yardım eden alkoliklerin bir araya geldiği yerel toplantılarda çalışır. ( Bkz. Soru 4 )

4. Oniki Basamak nedir? İlk üyelerin gerçek iyileşme deneyimlerinden temel alınan ilkelerdir. Sadece kuru sarhoşluğu sağlayan bir yol değil, hayata uygulanılması önerilen bir yaşama programıdır.

5. Açık toplantı nedir? Alkolik olsun olmasın herkesin katılabileceği grup toplantısıdır. Genellikle bir lider toplantıyı başlatır, kapatır ve konuşmacılara söz verir. Hemen hemen her zaman konuşmacılar da lider gibi bir A.A.’dır. A.A.’ya katılmadan önce ve A.A.’dan sonraki hayat hikayelerini anlatabilir ve program hakkındaki kişisel görüşlerini belirtebilirler.

6. A.A. nasıl örgütlenir? Oldukça informel bir biçimde, Gruplar belirli bir süre için yönetmek değil, hizmet etmek için liderlerini seçerler. Her grup bölgesel toplantılarda yer almak üzere bir temsilci seçer ve Genel Hizmet Kuruluna ( A.B.D. Kanada ) katılmak üzere bir grup delegenin seçilmesine yardımcı olur. Gruplar arası iletişim Genel Hizmet Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanır. Konferans ve yönetim kurulu üyelerinin görevi üyeleri yönetmek değil, onlara hizmet vermektir.

7. A.A. Gelenekleri nelerdir? Grupların ve A.A.’nın ayakta kalmasını ve büyümesini güvence altına alan önerilmiş ilkelerdir.

8. Kişi A.A.’ya nasıl katılabilir? Sadece yerel bir grubun toplantılarına katılarak. Yeni gelenler o bölgedeki A.A. bürosuna telefon edebilir., G.H.B.’na ya da bir arkadaş, akraba ya da profesyonel kişi aracılığıyla A.A.’yla tanışabilirler. Katılma kararı yalnızca alkoliğe aittir. A.A.’ya katılmak için aranan tek şart kişinin içkiyi bırakma arzusudur.

9. A.A.’nın üyelik ücreti nedir? Üyelik ücretsizdir.

10. A.A. masraflarını nasıl karşılar? Sadece üyelerden kabul edilen bağışlar grupların kendi kendilerine yetmelerini ve ulusal ve uluslar arası A.A. hizmetlerinin ayakta durmasına yardımcı olmayı sağlar.

11. A.A.’da kadın alkolik var mı? A.A. üyelerinin yaklaşık üçte biri kadındır.

12. A.A. ne derecede başarılı?A.B.D. ve Kanada’da yapılan son araştırmalar A.A. ‘da bir yıldan az bir düre ayık kalan bir alkoliğin, bir yıl sonra da ayık kalma şansının %41, bir yıldan beş yıla kadar ayık kalma şansını % 86, beş yıldan uzun bir süre için ise % 92 olduğunu ortaya koymaktadır.

13. A.A. neden bazı kişilerde başarılı olamıyor? A.A. programı gerçekten içkiyi bırakmak isteyenler ve bırakma arzusunu akıldan çıkartmamayı başarabilenler için çalışır.

14. A.A. diğer bazı organizasyonlarla bağlantılı mıdır? Hayır, fakat alkoliklere yardımı hedefleyen girişimlerle işbirliği içindedir.

15. A.A. dini bir topluluk mudur? Hayır. Dindar, şüpheci (agnostik) ya da ateist kişileri içerir.

16. A.A. içkiden kaçınma gerekliliğini mi savunur? Hayır, topluluk olarak A.A.’nın diğer insanların içki içmesi ya da içmemesi gibi A.A. dışı konularla ilgili görüşü yoktur. Üyeler kendilerini alkolü kontrol altına alamadıklarını bilirler.

17. Alkolizm nedir? A.A. bunu ahlaki bir çöküşten çok bir hastalık olarak görür: İçtikçe kötüye giden, ilerleyen, fiziksel,zihinsel ve ruhi olarak üç alanda zarar veren ve A.A. programı aracılığıyla durdurulabilen bir hastalık.

18. Kimler alkoliktir? A.A.’daki üyelerin sonsuz farklılığının da gösterdiği gibi her tür insan bu hastalığa yakalanabilir. Eğer içki alışkanlığı bir insanın herhangi bölümünde istenmeyen bir etki yaratıyorsa ve kişi hala içkiyi bırakamıyorsa, bu kişi kadın ya da erkek – pek çok A.A.’ya göre – alkoliktir.

19. Alkolizmin erken belirtileri nedir?

a. Film kopmaları başlar.
b. Daima istediğinizden fazla içersiniz.
c. İçkinin size diğer insanlara daha fazla şey ifade ettiğini fark edersiniz.
d. İçmek için bahaneler bulursunuz.
e. Gözünüzü açmak için içmeye başlarsınız (sabah içkisi).
f. Yalnız içemeye başlarsınız.
g. Zamanınızı sadece içmeye ayırmaya başlarsınız
j. Alkol almak için dayanılmaz bir arzu duyarsınız

(Bu 10 belirti Ulusal Alkolizm Konseyi National Council on Alcolholism, New York, N.Y. tarafından basılmış olan broşürden alınmıştır.)

20. Alkolik olmaya kişi yardım için ne yapabilir? Bu sorunun cevabı dinleyici grubunun özel ilgi alanıyla ilgili bilgilere dayanmaktadır. Örneğin konuyla ilgili olabilecek ilgili mesleklerden iseler, – doktorlar, hemşireler, hukukçular, sosyal yardım uzmanları ya da din adamları, hasta alkoliklerin ya da ailelerin yardım istemek için geldiklerini bilirler.

Eğer konuyla ilgili olabilecek mesleklere sahip değillerse, yine de, hasta olan alkolik bir arkadaş, tanıdık, akraba, komşu tanıyor olabilirler.Ya da kendilerinin böyle bir sorunu olduğundan şüphelenebilirler.

Bu nedenle onlara alkolizmin bir hastalık olduğunu ve iyileşme ümidinin A.A.’da bulunduğunu bilerek hastaya ulaşacak olan üçüncü kişi olmanın önemini anlatır ve bu düşünceyle baş başa bırakırsınız.

Ayrıca izleyicilere yerel bir Al- Anon Aile Grubuyla ya da Dünya Hizmet Ofisi’yle ( Al- Anon’s Worlds Service Office, P.O. Box 862 , Midtown Station, New York, N.Y. 1008- 08620 ) temasa geçmeyi önerebilirsiniz. Al-Anon Aile grupları AA. İle doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte aileye, olan etkileri açısından alkolizmin anlaşılmasının, sağlanmasına büyük katkıda bulunurlar.

Alkolik olmayan kişilere üzerlerine düşeni ve hatta daha fazlasını – yerine getirebilmek için şunlarda önerilebilir:

Hasta alkoliğe telefon listesiyle veya başka yollarla A.A.’yla temasa geçmesini önermek ve bunun üye olmayı gerektirmediğini açıklamak Yerel A.A. ve Al-Anon numaralarını vermek.
Bilgi almak için A.A.’nın açık toplantılarına alkolikle birlikte katılmayı teklif etmek. Bunu memnunlukla karşılarız
Kişilere sadece kendilerinin alkolik olup olmadıklarını bileceklerini anlatmak ve A.A.’dan biriyle konuşup, sorunun çözümüne ulaşmasına yardımcı olmak.
Hasta alkolikle tehdit edici veya kısıtlayıcı bir şeklide değil, daima öneriler getirici bir biçimde konuşmak- karar sadece alkoliğin kendisi tarafından verilmelidir ve ancak bu şekilde verilebilir.
Bazı A.A. açık toplantılarına katılmak ve Adsız Alkolikler kitabı dahil olmak üzere A.A. literatürünü okumak yoluyla A.A. hakkında daha iyi bir kişisel anlayışa sahip olmak, 1939’da ilk kez basılan 1955’te 2. baskısı ve 1976’da 3.’sü gerçekleştirilen Büyük Kitabın A.A.’nın temel kaynağı olarak kabul edildiği ve çoğu yerel gruptan ya da G.H.B.’dan ( General Service Office, Box 459, Grand Central Station, New York NY 10163 ) satın alınabileceğini açıklayabilirsiniz.
Kitabı ve diğer A.A. yayınlarını çekici ve okumaya değer malzemeler olarak hasta alkoliğe ulaştırmak.
Sorunların çözümü, alkoliklerin ihtiyacı ve A.A.’da bulunan yardım konusunda alkolik olmayan kişiler üzerinde etkisini kullanmak.
Yardımcı olabilecekleri her zaman A.A.’yı aramak

A.A. Üyeleri A.A. Dışındaki Toplantılarda Kişisel İyileşme Hikayeleri Anlatırken Ne Gibi Önlemler Almalıdır ?

1. A.A. adına değil sadece kendileri adına konuştuklarını belirtirler.

2. Toplum içinde A.A. üyesi olarak tanınmakta iseler, üyeler isimlerini tam olarak belirtmeseler bile, basın kimliklerini açıklayabilir. Bunu önlemek için A.A. üyeleri toplantıyı üyeleri toplantıyı düzenleyen kişilere Adsızlık Geleneği konusunu açıklığa kavuştururlar. AA. üyesi ya da toplantı yöneticisi konuşmadan önce gelenekleri okuyabilir ve saygı gösterilmesini rica edebilir. ( G.H.B.’dan Adsızlık Geleneği ile ilgili açıklamaların bulunduğu kartlar da sağlanabilir.)

3. Tanıtım söz konusu ise, A.A.’nın adının diğer ajansların etkinliklerinden ayrı tutulması için önlem alınır.

4. A.A. üyelerinin A.A. dışında belirli bir grupta yapılacak konuşmanın A.A. üzerine herhangi bir şüpheleri varsa, daveti kabul etmeden önce yerel gruplara ya da merkezi gruplara danışırlar.( Bkz. Dördüncü Gelenek.)

İnsanları Bilgilendirme Eyleminin Sorumlulukları

1956 Konferansı A.A.’nın Geniş, Kitle Bilgilendirme Politikası için şu kısa bildiriyi onaylamıştır:

“ Halkla ilişkilerin tümünde A.A.’nın tek amacı halen acı çeken alkoliklere yardım etmektir. Biz bunu, kişisel adsızlığımızın önemini daima aklımızın bir köşesinde bulundurarak, sorunla ilgilenen kişi ya da kişilere birey ve üye olarak inanıyoruz. Deneyimlerimize samimi ilgisini ifade eden herkesin ulaşabileceğine inanıyoruz. Dahası, bu alandaki tüm çabalarımızın ayıklık mucizesi karşısında duyduğumuz şükran duygularımızı ve A.A. dışındaki pek çok kişinin ciddi bir sorun olarak alkolizmle eşit derecede ilgili olması karşısındaki bilinçliliğimizi yansıttığına inanıyoruz.”

1960 yılında yukarıdaki bildirinin yayınlanmasıyla, yönetim kurulumuz Halkla İlişkiler Komitesi’nin A.A. konusunda bilgi vermek üzere haber kaynaklarıyla kurdukları ilişkilerde uygulaması gereken ilkeleri belirlediler. Bu ilkeler arasında kamu düzeyinde yapılacak konuşmalara da uyarlanabilir olanları şunlardır:

“ Basın duyurusu gerçekçi olmalıdır; abartıdan kaçınmaya, alkolizm sorunuyla ilgilenen diğer gruplarla gerek doğrudan sunuş, gerekse ima yoluyla herhangi bir biçimde ters düşmemeye dikkat edilmeli ve bu tür durumlar önlenmelidir.”

“ Alkolizmle ilgili konuşmaktaki yeterliliğimizin Adsız Alkolikler konusu ve iyileşme programıyla sınırlanmış olduğunu anlamalıyız.: Bu nedenle Alkolizm sorunun diğer yönleri ve daha geniş alanlar ile ilgili açıklamalar, faaliyetlerimiz dışındaki kimlik sahibi (adlı) otoritelere aktarılacaklardır.”

ADSIZ ALKOLİKLERİN ONİKİ GELENEĞİ

Ortak sağlığımız her şeyden önce gelmelidir. Kişisel iyileşmemiz A.A..’nın birliğine dayanmaktadır.
Bize sadece tek olan ve grubumuzun bilincindeki şekli ile kendini bize açıklayan koruyucu Tanrı hükmeder. Grup liderlerimiz güvendiğimiz hizmetkarlardır, bizi yönetmezler.
A.A. üyeliği için tek şart içkiyi bırakmak arzusudur.
Her grup diğer grupları ve A.A.’yı tümüyle etkileyecek konuların dışında özerk olmalıdır.
Her grubun esas amacı aynıdır: Bu amaç da A.A.’nın mesajını halen ıstırap çeken alkoliklere iletmektir
Hiçbir A.A. grubu A.A. isminin diğer kurum veya başka kuruluşlar tarafından kullanılmasını onaylayamaz, finanse edemez veya ödünç para veremez. Para, mal veya itibarla ilgili problemler bizi asıl amacımızdan uzaklaştırmamalı.
Her A.A. grubu kendi kendine yetmeli ve dışarıdan gelecek bağışları reddetmelidir.
Adsız Alkolikler hiçbir zaman profesyonel bir toplum değildir. Fakat hizmet verdiğimiz merkezlere profesyonel hizmetlerden yararlanabiliriz.
A.A. hiçbir zaman bir otorite yaratacak şekilde örgütlenmemelidir. Fakat hizmet verdiklerine doğrudan sorumlu olan hizmet kurul ve komiteleri kurabiliriz.
10. Adsız Alkolikler başka konular hakkında fikir yürütmez. A.A. ismi hiçbir şekilde tartışılmamalı, konuların içine karıştırılmamalıdır.
11. Halkla ilişkiler politikamızın esası aramıza katılmak isteyenlere ulaşmaktır; kendimizi reklam etmek değildir. Basında, radyoda ve filmlerde şahıs olarak gerçek ismimizi hiçbir zaman açıklamamalıyız.
12. Adsızlığımız diğer bütün geleneklerimizin manevi temelidir. Bu bize prensiplerimizi kişiliklerimizden önce getirmemiz gerektirdiğini hatırlatır.

ADSIZ ALKOLİKLER ortak sorunlarını çözebilmek ve diğer alkoliklere yardımcı olabilmek için deneyimlerini, güçlerini umutlarını paylaşan kişilerin bir araya geldiği yardımlaşma kuruluşudur.

Üyelik için tek şart içkiyi bırakmak arzusudur. A.A. üyeliği için hiçbir aidat veya ödeme yapma zorunluluğu yoktur; bizler gönüllü katkılarımızla ayakta durmaktayız.

A.A. hiçbir grup, tarikat, örgüt ya da kuruluşa bağlı değildir; hiçbir anlaşmazlığa karışmak istemez ve taraf olmaz.

Önde gelen amacımız ayık kalmak ve diğer alkoliklerin ayık kalmasına yardımcı olmaktır.

Ben Sorumluyum…

Herhangi bir kişi, herhangi
bir yerde,
yardım etmek için elini uzattığında,
A.A.’nın daima orada olmasını isterim.
Ve bunun içinde : Ben için de, ben sorumluyum.

Bu A.A. Genel Hizmet
Kurulu Konferansı tarafından
onaylanmış bir yayındır.

Copryright A.A. GRAPEVİNE İnc. İzniyle

Copyrght 1974
Alcoholics Anonymus Word Services İnc.
Yazışma Adresi: Box 459
Grand Central Station
New York NY 10163

İngilizceden çeviridir.

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc
All rights reserved.

Translated from English.
Copyright in the English language version of this work is
also owned by W.S., New York, New York.
No part of this translation may be duplicated in any form
wihtout the written permission of W.S.

Alcoholics Anonymous and A.A. are registered
trademarks of World Services, Inc.

Printed in the USA

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
( Adsız Alkolikler Dünya Servisleri )
Her hakkı saklıdır.

İngilizce’den çeviridir.

Bu eserin İngilizce baskısının da telif hakları ABD New York eyaleti New York şehrinde mukim Alcoholics Anonymous World Services, Inc ’e aittir. Bu çevirinin hiçbir bölümü, hiçbir şekilde Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Alcoholics Anonymous ve A.A., Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in tescilli markasıdır.