A.A.’nın İçyüzü: Birliğimiz ve Onun Hizmet Faaliyetlerini Anlamak

A.A. kardeşlik kuruluşunun kurulduğu 1935’den bu yana 2 üyeden 3.000.000’dan fazla üyeye büyümüştür. Şimdi 100.000’den fazla grup vardır. 178 ülkeye yayılmıştır. A.A. büyüdükçe hizmet ihtiyaçları da büyümüş ve dolayısıyla – tüm dünyadan gelen soruların bir merkezden cevaplanması, açıklayıcı ve tercüme edilmiş yayınlara ve dağıtımına, halkla ilişkilerin dünya çapındaki hareketleri ve temsiline, A.A. fonlarının iş bilir ve güvenilir koruyuculara emaneti gibi – koruyuculuğu denenmiş A.A. geleneklerine olan ihtiyaç da büyümüştür.

A.A.’nın bu ihtiyaçları bugün nasıl yerine getirdiğini hep beraber görelim.

1- Genel Hizmet Ofisi (Mütevelli Heyeti)

Bu heyet geleneksel olarak alkolikler ve alkolik olmayanlardan oluşur ve A.A.’nın ilk geniş çaplı harekete sahip birimidir. A.A. geleneklerini ve A.A. hizmet fonunu koruma sorumluluğu almıştır.

Çalışan hizmet birimlerini idare eder. Genel Hizmet Ofisi, A.A. Dünya hizmetleri A.Ş. Grapevine Dergisi A.Ş. gibi.

2- Genel Hizmet Ofisi

New York’taki G.S.O, A.A. Hizmetleri A.Ş., Genel Hizmet Heyeti ve Genel Hizmet Konferansı (Amerika ve Kanada) rehberliğinde A.A. faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet verir. G.H.O.’de 90’a yakın A.A.’lı ve A.A.’lı olmayan görevli yerli 2.000’in üzerinde grupla, deniz aşırı 22.000’e yakın grupla iletişim kurar, halkla ilişkiler, grupların problemlerini ele alma gibi işlerle ilgilenirler. Aynı zamanda burada temel kitapların, iyileşme ve hizmet broşürlerinin dağıtımı ve basımı gibi hayati bir çalışma yapılmaktadır. Yıllık yaklaşık 14.000.000 adet basım ve dağıtım yapılır.

3- A.A. Grapevine A.Ş.

A.A. Grapevine kendi heyeti olan ayrı bir tüzel kişiliktir. Mütevelli Heyetinin rehberliğinde çalışmalarını yürütür.

Grapevine personeli dergiyi aylık olarak cep boyutlarında yayınlayıp yaklaşık 400.000 aboneye dağıtılmasından sorumludur.

4- Genel Hizmet Konferansı

Genel Hizmet Konferansı, Genel Hizmet Ofisi, Genel Hizmet Heyeti, A.A. grupları arasında bir bağlantıdır. Yaklaşık 155 konferans üyesi – alan delegeleri, mütevelli heyeti, yöneticiler, G.S.O. ve Grapevine temsilcileri – her yıl buluşurlar ve konferans konuları ile ilgili tüm yıl boyunca aktif şekilde çalışırlar. A.A. tecrübesinin paylaşılması için forum oluşturur ve birliğimize oluşan grup bilincini aktarır.

5- Dünya Hizmetlerine Nasıl İştirak Edebilirsin
(Nasıl Bir Parçası Olabilirsin)

12 Basamak çalışması yaptığınızda (telefon, ziyaret, v.b.) dünya hizmetinde yer almış olursunuz. G.S.O.’yu desteklemek için katkıda bulunmak, A.A. eserlerini kullanmak ve bun eserlerin rehberliğinde davranmak aynı zamanda dünya hizmetlerine katkıda bulunmaktır.
Ayrıca kendi grubunuzda ve alanınızda hizmet aktivitelerine doğrudan katılmanızda dünya hizmetlerine katkıdır. A.A. temel hizmet yapısı sonraki maddelerde gösterilmiştir.

6- Grubumuz Temel Birimdir

Yerel Grubunuz A.A. dünya hizmeti için temel birimdir. Grup ihtiyaçları, tavır ve tutumu, grup desteği G.S.O.’nun hizmet miktarını ve kalitesini belirler.

7- Genel Hizmet Temsilcisi Grubunuzu Temsil Eder

A.A. Hizmet yapısı içerisinde grubunuz bir Genel Hizmet Temsilcisi seçer.

8- Kongreler Delegeleri Ve Komiteleri Seçer

Amerika ve Kanada’daki her A.A. alanı bir alan kongresi yapar ve iki yıl görev alacak bir delege (ve yedek delege) ve komite üyelerini seçer.

9- Alan Bölge Komiteleri Ve Toplantıları

Genel hizmet Temsilcileri ve bölge komite üyesi için alan komite toplantıları aylık veya üç ayda bir yapılır. Bu toplantılarda hizmet ihtiyaçları tartışılır ve dünya hizmetlerine rapor edilir. (Alan temsilcilerinizin ismini veya adresini rehberinizde bulabilirsiniz.)

10- Delegeler; Alanlar Ve Genel Hizmet Ofisi
Ve Heyeti Arasındaki Bağlantının Devamını Sağlarlar

Alanlarına Genel Hizmet Ofisi ve Mütevelli Heyeti çalışmalarını rapor ederek;
G.S.O. ve Mütevelli Heyetine sahanın düşünceleri ve fikirlerini naklederek;
Sahanın Dünya Hizmetlerine yaptığı destekleri genişleterek / geliştirerek;
Delegelerin görevleri konferansa katılarak başlamaz ve konferans bittiğinde sona ermez. Bütün yıl boyunca aktif olmaları beklenir.

Kardeşlik kuruluşumuzun A.A. Dünya Hizmetleri anlayışı şu an bu kadar büyüyebildiyse bunu A.A.’nın sadık delegelerinin yorulmak bilmez gayretlerine atfedebiliriz. (Alan delegeleri de rehberden bulunabilir.)

11- Konferans Üyeleri Toplantısı

Konferans üyeleri yılda 6 günü kapsayan bir toplantı yaparlar. Üyeler G.S.O. ve Mütevelli Heyeti çalışmalarının raporlarını tüm dünyadaki hizmet ihtiyaçlarını gözden geçirirler. Ayrıca A.A.’daki önemli eğitim ve gelişmeler gözden geçirilir. Her konferans üyesi sadece kendi sahalarının değil tüm A.A.’nın temsilcisi gibi davranması konusunda teşvik edilir.

12- A.A. Dünya Hizmeti Ve Para

A.A.’nın dünya hizmeti programı, gruplardan gelen gönüllü yardımlar, basın aktiviteleri, üyelerin kişisel yardımlarının oluşturduğu fonlarla desteklenir. Hiçbir kişisel yardım yıllık 2.000 doları geçemez. A.A. üyeliği bu maddi destekle ilişkili değildir ve şartı yoktur.

Bu maddi katkıları yapabilecek grupların, 60-30-10 sistemini uygulamaları tavsiye edilir. %60 İntergrup veya Merkez Ofise, %30 G.S.O.’ya, %10 bölge komitesine.

Tüm A.A. hizmet faaliyetleri hesapları, denetim veya detayları yıllık olarak yayınlanır.

13- Mütevelli Heyeti Üyeleri

Mütevelli Heyeti alkolik olan ve olmayan üyelerden oluşur. Oran ikiye birdir. 14 alkolik ve 7 alkolik olmayan üye bu heyete hizmet verir.

Alkolikler Kanada ve Amerika’dan 8 bölgesel hizmetkar, 4 kişi Grapevine ve Dünya Hizmetlerinden, 2 kişide genel olarak Amerika ve Kanada’dan oluşur. Alkolik olmayan 7 üye A.A. üyeleriyle beraber hizmet verir ve finans, sağlık, sosyal hizmetleri kapsayan çeşitli profesyonel sahalarda ve özel kabiliyet gerektiren işlerde birlikte çalışırlar.

Bu eserin İngilizce baskısının da telif hakları ABD New York eyaleti
New York şehrinde mukim Alcoholics Anonymous World Services, Inc ’e aittir.
Bu çevirinin hiçbir bölümü, hiçbir şekilde Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Alcoholics Anonymous ve A.A., Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in tescilli markasıdır.