Adsızlığı Anlamak

“Adsızlık, bütün Geleneklerimizin manevi temelini olup, bize daima
ilkelerin kişiliklerden önce gelmesi gerektiğini hatırlatır.” A.A.da adsızlığın amacı nedir? Neden adsızlıktan çoğu kez birliğimizin sürekli varolmasını ve büyümesini sağlamak için sahip olduğumuz tek ve temel garanti olduğu şeklinde söz edilir? 1935 yılındaki kuruluşundan bu yana A.A. tarihçesine baktığımızda, adsızlığın farklı ama eş ölçüde hayati iki görevi olduğunu açıkça görebiliriz.
* Kişisel düzeyde adsızlık, tüm üyeleri alkolik olarak damgalamalarından korur ve aramıza katılanlar için özel bir önem taşıyan güvenlik duygusunu sağlar.
* Basın, radyo, TV ve sinema düzeyinde adsızlık, A.A. bağlantılarını ün, güç ve kişisel kazanç elde etmek amacıyla sömürmeye kalkışanları engelleyerek, birliğimiz bünyesindeki bütün üyelerin eşitliğini vurgular.

Kişiler Arasında Adsızlık
İlk günlerden beri A.A. toplantılarına katılan herkese kişisel bakımdan adsız kalacakları sözü verilir. A.A.’nın kurucuları ve ilk üyeleri, kendileri de iyileşmekte olan alkolikler olduklarından, çoğu alkolikliğin içki alışkanlıklarından ne kadar utanç duyduklarını, bu alışkanlıklarının kamu önünde açığa çıkmasından ne kadar korktuklarını kendi deneyimlerinden bilirlerdi. Alkolizme toplum içinde vurulan damga o kadar güçlüydü ki, A.A.’nın ilk üyeleri, diğer alkolikleri ayıklığa kavuşma yoluna davet edebilmek ve onlara bu doğrultuda yardımcı olabilmek için kesin bir gizlilik güvencesinin ne kadar gerekli olduğunu anlamışlardı. Yıllar geçtikçe, adsızlığın, A.A.’nın acı çeken alkoliklere sunduğu en büyük nimetlerden biri olduğu anlaşıldı. Adsızlık olmadan birçok alkolik ilk toplantılarına gelmezdi bile. Damgalanmanın belli bir oranda etkisini kaybetmesine rağmen, yeni gelenlerin çoğu alkolik olduklarını kabul etmek o kadar acı vericidir ki, bunu ancak güvenli bir ortamda yapabilirler. Adsızlık, böyle bir güven ve açıklık atmosferi yaratmak için esastır.

Gizliliğin yeni üyeler açısından önemli olmasının yanı sıra, çoğunun A.A.’ya katılımlarına ilişkin iyi haberleri aileleri ile paylaşmakta ne kadar istekli oldukları da kayda değerdir. Bu tür bir açıklama yine de onların kendi seçimleri doğrultusunda olmalıdır. Bir bütün olarak A.A., üyelerinin birliğimizle olan ilişkileri hakkında hem istedikleri kadar gizli ve güvence altında kalabilmelerini, hem de arzu ettikleri kadar açık olmalarını sağlamaya çalışır. Ancak – hem kişisel düzeyde hem de grup düzeyinde – ayıklığımızın ve büyümemizin sürdürebilmesi açısından, basın, radyo, TV ve sinema düzeyindeki adsızlığın son derece önem taşıdığının anlaşılması şarttır.

Medya Düzeyinde Adsızlık
İlk birkaç yıllık başarısından sonra, birliğimiz basında çok olumlu bir şeklide dikkat çekmeye başladı. Ülke çapındaki dergi ve gazetelerde A.A.’yı öven makaleler çıktı. Yayınlanan her yeni yazıyla birlikte A.A.’nın prestiji de artıyordu. O günlerde herkes hala kamu önünde açığa çıkmanın sonuçlarından tedirginlik duyuyordu. Dolayısıyla basında çıkan ilk yazılar, üyelerin adsızlığını korumaya güvenlik adına özen göstermekteydiler. Alkolizmle ilgili olarak kamu bilinci arttıkça, damgalanmanın etkisi azaldı ve çok geçmeden bazı üyeler medyada A.A. üyeliklerini açıklamaya başladılar. Bunu ilk açıklayanlardan biri de ünlü bir sporcuydu. Bu sporcunun sahalara geri dönüşü o kadar muhteşemdi ki, gazeteler alkole karşı muhteşem mücadelesini göklere çıkardılar. Üyeliğini açıklamasının A.A.’ya yararlı olacağına inandığından, bu konuyu kamuoyuna açıklamaktan çekinmemişti. A.A.’nın kurucuları bile, böyle bir reklamın bedelini henüz bilmediklerinden, bu sporcunun hareketlerini onaylamışlardı. Ardından başka üyeler de adsızlıklarını medyada bozmaya karar verdiler. Bazıları iyi niyetle, bazıları ise kişisel kazanç hırsıyla hareket ediyorlardı. Bazı üyeler A.A. ile olan ilişkilerini, sigortacılık, ayıklık çiftlikleri, hatta aşırıdan kaçınma konusunda bir dergi gibi bin türlü iş girişimlerine sokacak yollar bulmuşlardı. A.A. merkezindekilerin. Adsızlığı bozan bu tutkulu ve hırslı üyelerin birliğimizin güçlükle kazanılmış itibarını çabukça tehlikeye sokabileceklerini anlamaları çok zaman almadı. Tek bir kişiye bile bu konuda ayrıcalık tanındığı zaman, başka istisnaların da onu izlemesi kaçınılmazdı. A.A.’nın birlik etkili olma kapasitesi ve refahını güvence altına almak için adsızlığın evrensel olması gerekiyordu. Adsızlık, tüm A.A. üyelerinin eşitliğini – ve alkolizm hastalığından iyileşmeleri doğrultusundaki ortak bağlarındaki birliği – vurgulamakla, birliğimizin manevi temelini oluşturur. Kurucularımızdan Bill W., 1946 yılında şöyle yazmıştır: “ Adsız sözcüğünün bizim için çok büyük manevi bir önemi vardır. Bu sözcük ince fakat güçlü bir şekilde, daima ilkelerimizin kişiliklerden önce geldiğini; toplum önünde kendimizi yüceltmekten vazgeçtiğimizi; akımımızın gerçek alçakgönüllülüğü yalnızca önermekle kalmayıp, hatta uyguladığını bize hatırlatır.”

Adsızlık Hakkında Bazı Soru ve Cevaplar
Programın dışındaki birçoklarının yanı sıra A.A. üyeleri de bazen adsızlık ilkesini nasıl uygulamaya koyacakları hususunda şaşırırlar. Kişisel adsızlık ve medya düzeyinde adsızlık konularında en sık sorulan sorulardan bazılarını aşağıda bulacaksınız.

Kişisel Adsızlık

Soru: A.A. üyeliğimi sevdiklerime söyledikten sonra onlardan bu bilgiyi başkalarına açmamalarını istemeli miyim ?
Cevap: Bu tümüyle kişisel bir konu olup, ilgili herkesin, kime ve ne zaman söylemesi gerektiği hususundaki kararı A.A. üyesine bırakmaları genellikle en iyisidir.

Soru: Eğer akrabalarım, dostlarım ve iş arkadaşlarım ayıklığımdan sonra tutum ve davranışlarımda bir iyileşme olduğunu söylemeye başlarlarsa onlara A.A. üyesi olduğumu söylemeli miyim ?
Cevap: Aile çevresi ve yakın arkadaşlar genellikle bir alkoliğin A.A.’ya üye olmasından memnunluk duyarlar. İş arkadaşlarınıza gelince, basitçe alkolü bıraktığınızı söylemek ve üyeliğinizi birkaç ay devam ettirdikten sonra açıklamanız daha iyi olacaktır.

Soru: A.A. toplantılarında eski tanıdıklarımla karşılaşırsam ne yapmalıyım ?
Cevap: Onlardan adsızlığınızın korunmasını istemenize gerek yoktur. Onlar da sizinle aynı sebeplerden dolayı orada bulunuyorlar. Bu yüzden genellikle adsızlığınıza saygı göstereceklerdir. Buna karşılık elbette sizde onların adsızlığına saygı göstermelisiniz.

Soru: Bir toplantıda kamuoyunda tanınmış kişilerle karşılaşırsam ne yapmalıyım?
Cevap: Herkes gibi, tanınmış kişilerde istedikleri oranda adsızlığın sağladığı korumadan faydalanmalıdır.

Soru: A.A. toplantılarındaki üyelerin adlarını öğrensem de açıklamamam gerektiğini biliyorum, ama diğer kişisel bilgileri konusunda ne yapmalıyım ?
Cevap: A.A. üyeleri, A.A. toplantıları sırasında açıklanan özel ve kişisel bilgilerin gizli kalması gerektiğini bilirler. Söz gelimi, programın dışından dostlarınız bazı A.A. arkadaşlarınızla tanışırlarsa ve üyeliklerinden haberdar iseler, toplantılar sırasında size açılan bilgileri, ne kadar zararsız görünseler de, gizli tutmaya dikkat göstermelisiniz.
Soru: İçki sorunu varmış gibi görünen kişilere benim A.A. üyesi olduğumu söylemeli miyim?
Cevap: Bu kişisel bir konudur. Ancak, programın manevi temeli paylaşmaya dayalı olup, A.A. üyeleri hakkında yapılan yeni bir araştırma, çoğunun birliğimize başka bir üye aracılığıyla katıldıklarını göstermiştir. Bu tür konularda bir karara varmadan önce, çoğu üyeler rehberleri veya A.A.’lı arkadaşlarıyla tartışmayı faydalı bulurlar.

Soru: Erken saatlerdeki A.A. toplantılarına düzenli olarak gidebilmek için üyeliğimi patronuma açıklamalı mıyım?
Cevap: A.A. üyeliğinden dolayı özel ayrıcalıklar talep etmek, Adsızlık Geleneklerinin ruhunda yeri olmayan bir şeydir.

Medya Düzeyinde Adsızlık

Soru: Tam adını açıklamadan bir A.A. üyesi olarak TV’ye çıksam, bir filmde oynasam, bir gazete veya dergide resmimin kullanılmasına izin verirsem, adsızlığımı bozmuş olur muyum?
Cevap: Evet. Tam adları verilmese de A.A. üyelerinin ( A.A. üyesi olarak tanıtılarak ) tam çehrelerini gösteren fotoğraflarının veya kolayca belirlenebilecek diğer fotoğraflarının yayınlanması, adsızlığın bozulması sayılır.

Soru: A.A. içinden ve dışından birçok kişinin, haber konusu olabilecek A.A. üyelerinin birliğimizin reklamı için üyeliklerini açıklamaya teşvik edilmesi gerektiğini söylediğini işitiyorum. Niçin A.A. ünlüler ve diğer üyelerin Adsızlık Geleneğini korumaya devam ediyor?
Cevap: Bu gelenekler, eski üyelerin deneyimlerine dayanarak geliştirilmiştir. Başlangıçta onlarda ünlü üyelerin kendi adsızlıklarını bozarak birliğe yardım edebileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak, çok geçmeden görüldü ki, bir kişi adsızlığını bozup öne çıktığında, diğerleri de onu izliyordu. Eğer üyeler toplumun beğenisini ve güç kazanmak için çalışacak olsalar, alkolik arkadaşlarımıza yardım etmek için çok gerekli olan o manevi birliğimiz çok geçmeden yıkılacaktır.

Soru: Konuşmaların ve toplantıların video-teyplere kaydı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların içinde insanlar tam çehreleriyle göründüğüne ve açıkça A.A. üyesi olarak tanıttıklarına göre bunlar adsızlığın bozulması anlamına gelmiyor mu?
Cevap: 1980 yılındaki Genel Hizmet Konferansı, “… Konuşmaları ve toplantıları video-teybe alınan A.A. üyeleri, adsızlığın Geleneklerimizin manevi temeli oluşturduğunun bilinciyle basın, radyo, TV, film ve video-teyp düzeylerinde adsızlığı korumalıdır” tavsiyesinde bulunmuştur. Bu konferansta ayrıca A.A. üyelerinin üye olarak yaptıkları konuşmaların, “video-teybe” çekmenin yaratacağı “kişilikleri ilkelerden önce koyma ihtirası” ve dolayısıyla A.A. içinde bir star sistemini teşvik etmesi göz önünde bulundurularak, video-teybe alınarak değil de şahsen yapılması” tavsiye edilmiştir.

A.A.’daki Adsızlık Hakkındaki Bazı Gerçekler
* Geleneklerimizi korumak medyanın değil, kendi bireysel sorumluluğudur.
* A.A. üyeleri genellikler bir üyenin ölümünden sonra bile adsızlığının bozulmasına karşıdır. Ancak, bu karar her defasında merhumun ailesine bırakılmalıdır.
* A.A. üyeleri – A.A. üyeliklerini açıklamadıkça – Geleneklerimizi ihlal etmeden kendi kimliklerini açıklayabilir ve iyileşmiş bir alkolik olarak konuşma yapabilir, radyo ve TV’de mülakat verebilirler.
* A.A. üyeleri, sadece isimleri açıklanmadıkça veya yüzleri gösterilmedikçe A.A. üyesi olarak konuşabilirler. A.A. adına birey olarak konuşurlar.
Deneyimlerimizin Işığında Bazı Öneriler

A.A. üyeleri, hangi düzeyde olursa olsun, diğer üyelerin kendileri için istedikleri adsızlığa saygı göstermeliler.
A.A. üyeleri, A.A. dışındaki toplantılarda A.A. üyesi olarak konuşurken genellikle isim ve soyadı değil, sadece isim kullanmalıdır.
A.A. üyeleri makalelerde ve otobiyografilerde kişisel adsızlığı korumalıdır.
A.A. üyeleri, alkolizm alanında profesyonel olarak çalıştıklarında “A.A. danışmanı” gibi unvanları kullanmamalıdır ( “alkolizm danışmanı “ unvanı tercih edilir ).
Birlik bünyesinde, özellikle grup görevlilerinin ve diğer hizmet mevkilerinin seçiminde soyadları kullanılmamalıdır.

Adsızlıkla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki broşürler ve diğer materyaller yararlı bulunabilir

Genel Hizmet Bürosunun Web Sitesi: www.alcoholics-anonymous.org
“ The Twelve Traditions Illustradet ( Oniki Geleneğin Örnekleri ) “
“ A.A. Tradition – How It Developed ( A.A. Geleneği – Nasıl Gelişti )
“ Speaking at Non – A.A. Meetings ( A.A. Dışındaki Toplantılarda Konuşma ) “
A.A. Guidelines on Public Information ( Kamuya Açık Bilgiler Hakkında A.A.Kılavuzu )
TV, radyo ve gazete mülakatlarında nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgiler içeren, Kamuya Açık Bilgilere İlişkin Çalışma Kitabı

Aşağıdaki adrese yazınız: General Service Office
Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163

Adsız Alkoliklerin Oniki Geleneği

Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel iyileşme A.A.’nın birliğine bağlıdır.
Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardır; o da grup bilincimizde ifadesini bulan bir Tanrıdır. Liderlerimiz yönetici değil, güvenilir hizmetkarlardır.
A.A. üyeliği için gerekli tek koşul içkiyi bırak isteğinin olmasıdır.
Her grup, diğer grupları ya da A.A.’nın bütünlüğünü etkileyen konular dışında özerktir.
Her grubun önde gelen tek bir amacı vardır , o da hala ıstırap çeken alkoliklere mesajı iletmektir.
Para, mülk ve itibar bizi önde gelen amacımızdan uzaklaştıracağından, A.A. grupları, A.A. adının, benzer kurum ya da dış kuruluşlarca kullanımına izin vermemeli ve maddi destekte bulunmamalıdır.
Her A.A. grubu dışarıdan gelecek bağışları reddederek tam anlamıyla kendi kendine yetmelidir.
Adsız Alkolikler daima profesyonel olmayan bir kuruluş olarak kalmalıdır; ancak, kendi hizmet merkezlerinde özel görevliler çalıştırabilir.
A.A. hiçbir zaman örgütlenmemelidir; ancak, hizmet verdikleri kişilere doğrudan sorumlu olan hizmet kurul veya komiteleri oluşturabilir.
10. Adsız Alkolikler dış konular hakkında fikir yürütmez. Dolayısıyla, A.A.adı kamu anlaşmazlıklarına hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır.
11. Halkla ilişkiler siyasetimiz, promosyonumuzu yapmak yerine ilgi çekmek temeline dayanır. Bu yüzden basın, radyo, TV ve film düzeylerinde kimliğimizi daima gizli tutmalıyız.
12. Adsızlık bütün geleneklerimizin ruhsal temelini oluşturarak, bize ilkelerin daima kişiliklerden önde geldiği gerçeğini hatırlatır.

Adsız Alkoliklerin Oniki Basamağı

Alkole karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın kontrolümüzden çıktığını kabul ettik.
Kendimizden üstün bir kuvvetin bize akıl sağlığımızın kazandırabileceğine inandık.
Arzularımızı ve yaşantılarımızı, anladığımız anlamdaki Tanrının iradesine terk etmeye karar verdik.
Kendimizi aramaya koyulduk ve korkusuzca vicdan muhasebemizi yaptık.
Tanrıya, kendimize ve başka bir kimseye zaaflarımızı ve kusurlarımızı itiraf ettik.
Tanrının bütün kusurlarımızı düzeltmesine hazır hale geldik.
Tanrıdan bütün kusurlarımızı gidermesini alçak gönüllülükle istedik.
Kırdığımız ve gücendirdiğimiz insanların bir listesini yaptık ve hatalarımızı telafi etmeye istekli hale geldik.
Kendilerinin veya başkalarının zarar görebileceği durumlar hariç, kırdığımız ve gücendirdiğimiz insanlardan doğrudan özür diledik.
Kişisel muhasebemizi yapmaya devam ettik ve hatalı olduğumuz zamanlar bunu derhal itiraf ettik.
Dua ve meditasyon yoluyla, anladığımız anlamdaki Tanrı ile bilinçli irtibatımızı geliştirmeye devam ettik ve sadece onun bize uygun gördüğü şeyleri anlamak ve bunları yerine getirebilmek üzere güç vermesi için dua ettik.
Bu basamakların sonucu olarak, ruhsal bir uyanışla, bu mesajı alkoliklere iletmeye ve bu ilkeleri bütün işlerimizde uygulamaya çalıştık.
Dünya Hizmetleri İçin 12 Kavram

1- A.A. dünya hizmetleri için kesin sorumluluk ve son yetki, tüm Birliğimizin kolektif vicdanında daima yer almalıdır.
2- A.A.’nın Genel Hizmet Kongresi, hemen hemen her türlü pratik amaçlar için tüm Cemiyetimizin dünya faaliyetlerindeki aktif sesi ve etkili vicdanı haline gelmiştir.
3- Etkili liderlik sağlamak amacıyla, A.A.’nın beher öğesine, yani Kongre, Genel Hizmet Kurulu ve hizmet kurumları, personel, komisyonlar ve yöneticilere geleneksel bir “Karar Hakkı”nı vermeliyiz.
4- Tüm sorumluluk düzeyinde geleneksel bir “Katılma Hakkı” sürdürerek, beher sorumluluk düzeyi ile makul bir derecede orantılı olarak oylamada temsil edilmelerine olanak tanımalıyız.
5- Tüm yapımızda, azınlık görüşlerinin ve kişisel şikayetlerin dikkate alınmasını sağlayacak geleneksel bir “Temyiz Hakkı” hakim olmalıdır.
6- Kongre, dünya hizmet konularının çoğundaki ana inisiyatif ve aktif
sorumluluğun, Genel Hizmet Kuruluna vekalet eden Kongre mütevelli üyeleri tarafından yürütülmesi gerektiğini kabul eder.
7- Genel Hizmet Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri hukuki araçlar olup, mütevellilere dünya hizmet faaliyetlerini yönetme ve yürütme yetkisi verir. Kongre Tüzüğü hukuki bir belge olmayıp, kesin etkisini gerçekleştirmek için Geleneklere ve A.A. kasasına dayanır.
8- Mütevelliler, genel politikalarının ve mali işlerin ana planlayıcısı ve yöneticisidir. Ayrı olarak kurumlaşmış ve sürekli olarak aktif hizmetlerin koruyuculuk görevi mütevellilerde olup, bunu bu kuruluşların tüm müdürlerini seçme yetkileri aracılığıyla uygulamaya koyarlar.
9- Geleneksel faaliyetlerimiz ve güvendiğimiz için, tüm düzeylerde iyi hizmet liderliği vazgeçilmezdir. Ana dünya hizmet liderliğinin bir kez kurucular tarafından uygulamaya koyulduktan sonra mütevelliler tarafından da kabul edilmesi şarttır.
10- Her hizmet sorumluluğu, eşit düzeyde bir hizmet yeklisiyle eşleştirilmeli ve bu yetkinin kapsamı açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
11- Mütevellilerin daima, mümkün olan en iyi komisyonları, kurumsal hizmet müdürleri, icra görevlileri, personel ve danışmanları bulunmalıdır. Oluşum, nitelikler, göreve getirme prosedürleri, haklar ve görevler daima ciddi konular olacaktır.
12- Kongre, A.A. geleneğinin ruhuna sadık kalarak tehlikeli bir güç zenginliği haline dönüşmemesi için elinden geleni yapacaktır. Bu amaçla, yeterli işletme fonları ve rezervler, tedbirli mali ilkesini oluşturacak, hiçbir üyesini diğerlerinin üstünde vasıfsız otorite konumuna getirmeyecek, tüm önemli kararlarına müzakere, oylama ve mümkünse esas olarak oybirliği ile erişecek faaliyetlerini hiçbir zaman şahsen cezalandırıcı ya da kamuda tartışmaya yol açıcı olmayacak; hiçbir zaman devlet/hükümet işlerine karışmayacak ve hizmet ettiği Cemiyet gibi, düşünce ve eylemde daima demokratik kalacaktır.

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc
All rights reserved.

Translated from English.
Copyright in the English language version of this work is
also owned by W.S., New York, New York.
No part of this translation may be duplicated in any form
wihtout the written permission of W.S.

Alcoholics Anonymous and A.A. are registered
trademarks of World Services, Inc.

Printed in the USA

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
( Adsız Alkolikler Dünya Servisleri )
Her hakkı saklıdır.

İngilizce’den çeviridir.

Bu eserin İngilizce baskısının da telif hakları ABD New York eyaleti New York şehrinde mukim Alcoholics Anonymous World Services, Inc ’e aittir. Bu çevirinin hiçbir bölümü, hiçbir şekilde Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Alcoholics Anonymous ve A.A., Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in tescilli markasıdır.

2M 4/02 (K) ABD’de basılmıştır

TURKP-47 Turkish
Understanding Anonymity