Halkı Bilgilendirme Nedir? Ve A.A.’lar Bu Görevi Neden Yapmalıdır ?

Adsız Alkoliklerde, Halkı bilgilendirme (H.B.), iyileşme mesajını, Halkı A.A. programı konusunda aydınlatarak halen acı çekmekte olan alkoliklere ulaştırma anlamına gelir. Mesajı, A.A.’nın, yapısı, amacı ve alkolikler için neler yapabileceğini yapabilecek medya, okullar endüstri ve diğer kuruluşlarla ilişkiye geçerek, iletiriz.

 

   Bu çalışma kitabı, Halkı Bilgilendirme sürecinde rehberiniz olacaktır. Sonraki sayfalar, hem bireylerin Halkı Bilgilendirme konusunda neler yapabileceğini ve nasıl organize olacağını, hem de yöresel A.A. grupları için başarılı uygulama yolları önerecektir.

 

   H.B. görevini ister bölgesel, yöresel, grup bazında isterse de intergrup ve merkez ofis bazında ilk kez üstleneceklerin buradaki bilgileri okuyup rehber edinmeleri teşvik edinmelidir. H.B. görev alacak üyelerde birkaç yıllık sürekli ayıklık aranması önerilir.

 

   A.A.’da ilk Halka Bilgi Komitesi Genel Servis Yönetim Kurulu tarafından 1956’da kuruldu. O zamanlar, aşağıdaki A.A. hareketinin genel halka bilgi politikası Genel Servis Konferansı tarafından yazılarak onaylandı.

 

   Tüm Halkla İlişkilerde A.A.’nın tek bir amacı vardır, bu da halen acı çeken alkoliklere yardım etmektir. Kişisel adsızlığı her zaman aklımızda tutarak, alkoliğe veya konuya ilgi duyanlara kendi kişisel deneyimlerimizi veya kardeşlik kuruluşu olarak, alkolsüz yaşamayı nasıl öğrendiğimizi aktararak bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Samimi ilgisini gösteren herkese bu deneyimlerimizin serbestçe ulaşılabilir olması gereğine inanıyoruz. Dahası, bu alandaki çabalarımızın, kavuştuğumuz ayıklığa olan şükranlarımızı yansıtmasına ve A.A. dışındaki alkoliklerin de bu çok ciddi alkolizm sorununun içinde olduğunun farkında olmamıza yaradığına inanıyoruz.

 

   Kurucularımızdan Bill W.’nun yazdığı gibi;

 

   Halka bilgi çeşitli şekillerde olabilir, A.A. toplantı salonun girişine asılı, “A.A. bu akşam burada toplanıyor” gibi basit bir duyuru, yerel telefon rehberinde yer alma, A.A. yayınlarının dağıtımı, ya da gelişmiş medya tekniklerini kullanarak radyo ve televizyon gösterileri. Şekli ne olursa olsu, ister şahsi ilişkilerle isterse de üçüncü kişileri veya medyayı kullanarak, hepsi “bir sarhoşun mesajı bir başka sarhoşa taşıması” dır. 

 

   Bulunduğunuz bölgedeki insanların ihtiyaç ve tecrübeleri, büyüklüğü, küçüklüğü, kentsel ya da kırsal oluşu ne yapacağınız kararını etkileyecektir. Bu kitapta önerilenler, sadece mesajı en iyi nasıl taşıyacağınızı düşünürken kıvılcım verebilecek önerilerdir.

 

H.B. Komitesi Oluşturmak

 

   H.B. Komitesi oluşturmada değişik yollar vardır. Yerel ihtiyaç ve şartlar, öncelikle yerel yapı üzerinden mi, ya da bölgesel İntergrup üzerinden mi çalışacağınızı belirler. H.B. Komitelerinin kuruluşu, A.A. rehberi, bu konudaki kaynaklarımızdandır. Rehber, çeşitli bölgelerin, İntergrubun ve Merkez Ofisin H.B. Komiteleri oluşturmadaki tecrübeleriyle oluşturulmuştur.

   H.B. Komitesi oluşturmaya karar verdikten sonra, ihtiyaçların ve bu Komite için kaç kişinin çalışabileceğinden emin olana kadar acele etmemek iyi bir fikirdir. Bazı durumlarda komitenin ilk işi, bölgenizdeki A.A. üyelerine, halkla ilişkiye geçmek için nelere ihtiyaç olduğunu duyurmaktır. Bazen A.A. dışına açılmaması gerektiği gibi yanlış düşünceleri düzeltmektir. Bazı A.A. grupları, bu çalışmaya , profesyonellerle ve Halka A.A. hakkında bilgi verildiği için “reklam” yapıldığı düşüncesiyle karşı çıktıklarını bildirmiştir.

 

   Bu sebepten A.A. içinde, H.B. çalışmaları konusunda toplu ve samimi iletişim önemlidir. İlk dinleyici ve seyirciniz Kardeşlik Kuruluşunun kendisidir. Bazı H.B. Komiteleri, başka H.B. komiteleriyle toplantılar yapmaktadır. Merkez Ofisinin H.B. bölümünün de katılımı olabileceği gerekçesiyle, faaliyetlerimizi ve düşüncelerinizi Merkez Ofise bildirmekte yararlı olacaktır. H.B. Komitesi üyeleri kendi grubundaki çalışmalarda ve iş toplantılarında “görüntü” verebilir. Telefon cevaplama servisi veya Merkez Ofis H.B. ile ilişki kurması gerektiğinde kiminle ilişki kuracağını bilmelidir.

 

   A.A. programı aktif alkolik yardım istediği ve A.A. bu yardım elini vermeye hazır olduğu zaman çalışır. Yine de, genellikle arka planda bir yerlerde, A.A.’yı nerede ve nasıl bulacağını bilen yardımcı bir doktor, alkoliğe yadım birimi, bir akraba, öğretmen veya işveren vardır.

 

Gelenekler İçinde Çalışmak

 

   Oniki Gelenek bizim geleneklerimizdir ve onları korumak ta bizim sorumluluğumuzdur. H.B. Komitelerinin çoğu bu geleneklerin nasıl oluştuğu ve neler olduğu konusunda üyelerine bilgi vermeye öncelikli önem verirler. Bu alt yapıyla, H.B. Komiteleri A.A. prensipleri konusunda halkla ve medya temsilcilikleriyle etkin iletişim kurarlar. Eğer gelenekler konusunda biraz bilgi sahibiysek, bunları başkalarının anlamalarını ve kollamalarını bekleyemeyiz Üzülerek bilgisizliğin hoşgörüsüzlüğe sebep olduğunu gördük. Örneğin bir A.A. üyesinin adsızlığı medya seviyesinde bozulduysa, genellikle ve basitçe yanlış anlama yüzündendir. Yargılayan, eleştiride bulunmak veya gürültü koparmak yerine geleneği nazikçe açıklayan bir notu, ya üyeye ya da medyaya iletmek bize yardımcı olacaktır. A.A. tarzı; kibarca ve usulca açıklamaktır.

 

   Bütün geleneklerimizi anlamak ve özellikle adsızlık geleneğine sıkıca bağlı kalmak yaşamsaldır. “Adsızlığı anlamak” adlı broşür ve “Adsızlık Cüzdan Kartı” Adsızlık Geleneğimizi halka anlatırken bize yardımcı olacaktır. ( H.B. görevi yaparken karşılaştığınız A.A. dışı kişilere, kişisel olarak kendinizi A.A. üyesi olarak tanıtmanın Onbirinci Geleneği bozmak olduğunu unutmayın.)

 

Gelenekler Rehberimizdir

 

   A.A. literatürünü derinlemesine okumak A.A. dışı kişilerle çalışanlar için esastır. (Oniki Basamak, Oniki Gelenek, “A.A. Gelenekleri – Nasıl oluştu” ve “Resimlerle Oniki Gelenek” isimli broşürler)

 

   Doğal olarak bu Oniki Basamak çalışmasında, bütün gelenekler önemlidir, ayrıca altıncı, sekizinci, onbirinci ve onikinci gelenekler doğrudan bu çalışmayla ilgilidir.

 

Altıncı Gelenek: Bir A.A. grubu, adını kendiyle ilgili veya kendi dışındaki herhangi bir kuruluşa devretmemeli, ödünç vermemeli ya da finanse etmemelidir. Çünkü para, mülk ve prestij sorunları bizi esas amacımızdan uzaklaştırır.

 

   Bugün, alkolizm bir çok yerel, bölgesel ve milli kuruluşun temel bilgi alanıdır. Bunların birçoğu övgüyle A.A. programından söz etmekte ve A.A. grup komiteleriyle işbirliği yapmaktadır. A.A. üyeleri bu kuruluşların programlarında ne ölçüde yer almalıdırlar?

 

   Deneyimlerimiz bize rehberlik edecek basit bir prensip kazandırmıştır. İşbirliği yaparız fakat içinde yer alıp kaynaşmayız. Alkolizm konusunda diğer organizasyonlarla kaynaşmış görünmek istemeyiz. Halk gözünde A.A. adı ile başka organizasyonun bağlantısı, birliktelik görüntüsü verilebilir. Şu noktaların açıkça anlatılması için dikkatli olmalıyız; A.A. diğer organizasyonlara kaynak olarak açıktır ve her zaman işbirliğine ve yardıma hazırız.

 

   A.A.’nın tek amacı, kardeşlik kuruluşundan yardım isteyen alkoliklerin kişisel iyileşmesi ve ayıklıklarını sürdürmesidir. Adsız Alkolikler, alkolizm araştırmaları, tıbbi ve psikolojik tedavi veya herhangi bir propaganda alanında yer almazlar. Ancak üyeler kişisel olarak bu faaliyetlere katılabilirler. Profesyonel Kuruluşlarla İşbirliği Komiteleri de ( P.İ.K.) altıncı ve yedinci gelenekleri göz önünde tutarlar. (P.İ.K. çalışma kitabı iyi bir kaymaktır.) “A.A. üyeleri Nasıl İşbirliği Yapar”, “Toplumumuzdaki A.A.”, “Eğer Profesyonelseniz” adlı broşürler de bu konuda yardımcı olabilir. 

 

En İyi Yapabildiğimiz İşi Yapmak

 

   En iyi bildiğimiz işe – kişisel iyileşme ve Oniki Basamak çalışmasına sıkı sıkı sarılırız. Biz bütün alkolizm alanında otoriteler değiliz. İyileşme programımızı paylaşıyoruz, fakat profesyoneller değiliz. Resmi bir Alkolizm tarifimiz yok. Hastalığın kurbanı olsak da, sebepleri ve tedavisi konusunda yeterli bilgimiz yok.

 

   Halka bilgi konusunda çalışanlar, sık sık medya seviyesinde aktivitelere katılırlar. A.A. gizli bir kuruluş değildir ve biz mesajımızı ulaşabileceğimiz herkese taşırız. Eğer acı çeken alkolik hiç A.A. üyesiyle karşılaşmazsa, bizi nasıl bulacaktır? Buna karşın, topluma karşın adsız kalma gereğini akılda tutarak, medyaya, A.A. kardeşlik kuruluşunun tam ve doğru tarifini bir bütün olarak vermeye gayret etmeliyiz. A.A. mesajını kamuya taşıyan A.A.’lar, A.A. kardeşlik kuruluşunun bütün üyelerinin eşit olduğunu belirtmenin ve hatırlamanın esas olduğunu bulmuşlardır.

 

Grup Çalışmaları

 

   Bir çok komite, grup çalışmalarının, yerel ihtiyaçları fırsatları, yönelimleri, servis yapısını belirlemeye, gelenekler vesaire ye bakış yolu sağladığını bulmuşlardır. Grup çalışmaları ayrıca, yeni fikirler ve metotlar geliştirmek için iyi bir yoldur.

 

Örnek Grup Çalışması

 

İşte bir bölgede yapılanlar;

 

   Bütün bir gün sürecek bir grup çalışması planlandı. Huzur duası açıldı. Onikinci kavramın kısa halinin okunmasına devam edildi. Birinci kavrama bağlı olarak beşinci gelenek de okundu. Gelenek, her grubun önde gelen tek bir amacının mesajı taşımak olduğunu söylerken kavram, mutlak sorumluluğun ve otoritenin A.A. gruplarına ait olduğunu belirtiyordu.

 

   Bütün gün, grup birkaç küçük masaya ayrılarak, görüşmelere ayrıldı. Görüşmeler başlamadan önce Halka Bilgi konusunda kısa bir tanıtım yapıldı. Her masaya iki görüşme konusu verilerek, görüşmelerin tüm gruba aktarılması için bir kayıt cihazı ayrıldı.

 

Başlıklar şunlardı:

 

 1. Halka Bilgi Komitesi oluşturmanın en iyi yolu nedir ?

     Komite için nasıl bir çalışma planı oluşturabiliriz ?

 

 1. Profesyonellere ulaşmanın en iyi yolu nedir ?

     Profesyonelleri desteklemenin en iyi yolu nedir ?

 

 1. Görevdeki üyelerimizi nasıl destekleyebiliriz ?

     Doktorları, Din adamlarını, polisi nasıl destekleyebiliriz ?

 

 1. A.A. ve Profesyoneller arası açıklığa nasıl köprü kurabiliriz ?

     Ne tür takdim biçimi profesyoneller arasında ilgi görür ?

 

 1. Profesyonellerle temas konusunda en iyi A.A. yaklaşımı nedir ?

 

 1. Profesyonellerle nasıl temas kurabiliriz ?

 

 1. Kimden ve hangi literatür en iyisidir ?

 

Her masadan görüşmelerin kısa özetleri bildirildi ve genel görüşmeye geçildi.

 

Profesyonel Topluluklarla İlişkiler

 

   Bazı yerlerde profesyonel topluluklarla ilişkiler hala Halka Bilgi Komitesince Yürütülürken, Bazı yerlerde Profesyonel Kuruluşlarla İşbirliği Komiteleri (P.İ.K.) oluşturulmuştur. (Halka bilgi paketindeki Profesyonel Kuruluşlarla İşbirliği Komiteleri Kuruluşu A.A. rehberine bakınız.)

 

   Doğaldır ki, her zaman birey olarak, Tıp profesyonelleriyle iyi ilişki kurmak için hareket edebiliriz. Örneğin, bizi alkolik olarak tanıyan doktorlara kendimizi A.A. üyesi olarak tanıtabilir ve sorunumuza gösterdiği ilgi ve yardım için teşekkür edebiliriz. Hastanelere ve hemşirelere yüzyüze teşekkür edebilir veya teşekkür mektupları yazabiliriz.

 

   Komite olarak doktorlara A.A. literatürleri verebiliriz. Doktorumuzu veya diğer doktorları açık A.A. toplantılarına çağırabilir ve hepsinin A.A. açık toplantılarına iyi kabul göreceğini gösterebiliriz. Hastaların A.A. toplantılarını tavsiye edenlerle teması sürdürerek, bizim veya daha önceki ve hali hazırdaki hastalarının nasıl bir gelişim gösterdikleri konusunda onları bilgilendirebiliriz.

 

   Bazı Gruplar yörelerindeki doktorlara A.A. Grapevine aboneliği vermektedirler. Grapevine abonelik formu H.B. paketinde mevcuttur.

 

   H.B. Komiteleri, avukatlar, eğitimciler, din adamları ve diğerleriyle benzer şekilde ilişki kurmaktadırlar

 

Topluluk veya  Halka Bilgi Toplantıları

 

   A.A. programı aktif alkolik yardım istediği ve A.A bu yardım elini vermeye hazır olduğu zaman çalışır. Yine de, muhtemelen arka planda bir yerlerde, A.A.’yı nerede nasıl bulacağını bilen yardımcı bir doktor, alkoliğe yardım birimi, bir akraba, öğretmen veya işveren vardır.

 

   Başlangıçtan beri “yardım eli”nin bilgi sahibi ve hazır olabilmesi için A.A., iyi toplumsal ilişkilere bağlı idi. A.A. üyelerinin yörelerindekilere A.A. için anlatabilecekleri ve A.A. dostlarının bizimle birlikte çalışmaya devam etmeleri için önerilerimiz şunlardır.

 

   Topluluk veya Halka Bilgi toplantıları alkolik olmayan dostlarımızla bağlantılarımızı güçlendirmek ve yeni dostlar edinmemizi sağlamak için çok şey yapabilirler. Komite; doktorları, din adamlarını,hukukçuları, sosyal hizmet görevlilerini, işverenleri ve aktif alkoliklerle ilgilenen diğerlerini özel açık toplantılara davet eder. Davet mektubu toplantıdan on gün önce, bölgedeki gruplara, A.A.’nın dostlarına, alkolizm problemi ile ilgilenen doktorlara, hukukçulara, alkolizm kuruluşlarına, din adamlarına, personel müdürlerine, sosyal hizmet uzmanlarına ve pek tabii basına gönderilmelidir.

 

Aşağıdaki duyuru, önerilen formatlardan birisidir.

 

——- Adsız Alkolikler Halka Bilgi Komitesi (veya grubu) sizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı Adsız Alkolikler hakkındaki Halk Toplantısına davet eder

 

Toplantı,——-da, yapılacaktır. Tam——- da başlayıp,——- da bitecektir.

 

Konuşmacılar:         John S. Başkan

                                Dr. Maureen Blank, “Tıbbi Görüş”

                                Bert L. Ve Doris G.

 

Örnek Toplantı Formatı

 

Başarılı Halka Bilgi Toplantısı programlarının bir çok örneği vardır. İşte sıkça takip edilen birisi;

 

 1. Şu noktaların hepsini ya da çoğunu kapsamaya çalışan ve başkan tarafından kısa bir hoş geldiniz ve giriş konuşması;

 

 • A.A.’nın nerede ve ne zaman olursa olsun, yardıma istekliliğini vurgulayan hoş geldiniz.


 • Adsızlık Basından ve katılanlardan Adsızlık Geleneğimiz konusunda işbirliği ve katılan A.A. üyelerinin adsızlığına saygı isteği.


 • Genellikle aşağıdakiler söylenir.

“ Burada, medya seviyesinde kişisel adsızlık geleneğimizi bilmeyenler olabilir. Halkla ilişkiler siyasetimiz, reklam ve promosyon yerine, A.A.’ya ilgi çekmek üzerine kurulmuştur. Bu adsızlığımızı sürdürmeliyiz. Bu yüzden, basın radyo, TV ve film alanlarında kimliğimizi daima gizli tutmalı ve kişisel adsızlığımızı sürdürmeliyiz. Bu yüzden, bu toplantıya katılan A.A. üyelerinin, kimliklerini ortaya koyabilecek tam adlarının ve resimlerinin bu toplantı dosyasıyla yayınlanacak makale ve programlarda yer almamasını rica ediyoruz.

 

 • A.A. nedir, ne değildir ve A.A.’lar kendi problemleri hakkında neler keşfettiler.


 • A.A. programı alkolizm hastalığının kontrol altına alınmasına çalışıyor.


 • A.A. inanalar ve inanmayanlar içindir.Bütün yaşlardaki kadınlar ve erkekler içindir.


 • Konuşmacıların görüşleri sadece kendilerini bağlar.


 • A.A.’nın kendine yetme geleneği (Bu toplantıda bağış toplanmaz).


 • A.A. üyesinin ayılmasına yardımcı olduğu gibi, ayık kalmasına da yardımcı olur.


 • A.A. bir çok şehir ve kasabada bulunur. Yerel telefon rehberlerine ve gazetelere bakınız.


 • A.A.  dışı bir çok kişi bize yardımcı oldu. ( Burada A.A. dışı bir konuşmacı takdim edin .)

 

 1. A.A. dışı bir konuşmacı ( sosyal hizmet görevlisi, hakim, din adamı, yönetici ) A.A.’yı kendi görüş açısından ve tecrübeleriyle anlatır.

 

 1. Ya bir başka A.A. dışı konuşmacı konuşur ya da bir A.A. üyesi kendi içki tecrübesini, A.A. programını nasıl çalıştığını, neler yaptığını, neler yapmadığını kısaca anlatır.

 

 1. Bir A.A. üyesi içki ve iyileşme hikayesini bazı detaylar vererek anlatır. ( A.A. üyeleri davet edildiklerinde A.A. dışı kimselerinde orada olacağını bilmelidir.)
 2. Başkan tarafından sonuçlar özetlenir. “Açık fikirli olun. Eğer içki probleminiz olduğundan kuşkulanıyorsanız, bunu anlamak ve yardım bulmak için doğru yere geldiniz.” A.A. yardımının toplulukta nerede bulunabileceğini açıklayın.

 

 1. Merkez Ofisten veya yerel İntergruptan sağlanacak mevcut A.A. filmlerinden birini gösterin.

 

A.A. Dışı Faaliyetlere Katılmak

 

   İşbirliği yapmak fakat birleşmemek geleneğimize bağlı olarak, çoğu A.A. Halka Bilgi Komiteleri A.A. dışı organizasyonların desteklediği faaliyetlerde yer alırlar.

 

   Karşılıklı bilgi alışverişi sağlamanın en geniş en popüler yolu dış gruplarla yapılan konuşmalardır. Bu çeşit iletişim konusundaki öneriler “A.A. dışı Toplantılarda Konuşma” ve Halka Bilgi rehberinde bulunabilir. H.B.’lerin sık sık katılımlarının istendiği faaliyetlerden birisi, yerel okullar, Halk sağlığı organisazyonları ve bunun gibi kuruluşlarca desteklenen sağlık fuarları ve halk toplantılarıdır. Yerel H.B. Komitesi üyeleri bu gibi fuarlarda A.A. standlarının personeli olarak, sorulara cevap verirler ve istenilen bilgiyi sağlarlar. Bu gibi faaliyetlerin masa üstü prezantasyonu merkez ofisten temin edilebilir. “A.A.’ya bakış” ve diğer H.B. literatürü masa üstü prezantasyonda kullanılabilir. Merkez Ofisten bilgi broşürü isteyecek halk için “Posta İstek” formları da masa üstünde veya stand da bulundurulabilir. Faaliyet sonrası bu istek formlarını Merkez Ofiste H.B. masasına göndermek, A.A. üyelerinin sorumluluğundadır.

 

  “A.A.’ya bakış” ve “Gençlere Çağrı” ( Merkez Ofisten bol miktarda parasız temin edilebilir.) A.A. üyeleri, A.A. toplantılarında konuştuklarında, hediye olarak sık sık sunulmaktadır. Bazıları özellikle gençler için hazırlanmış, “Şehir İçi Gençliği” videosunu göstermektedir. Bu filmler ekteki literatür katoloğunda izah edilmektedir.

 

İşverene Konferans

 

   Bir çok endüstri Alkolizmin, trajik, pahalı bir lüzumsuz harcama kalemi olduğunu anlamış ve A.A.’hem zaman, hem para açısından maliyetsiz oluşuyla cesaretlenmiştir. A.A.’ya devam eden ayık işçinin avantajını bilerek, (A.A. uyanıklığını yaymak kadar) A.A. literatürünü de hazır bulunduracaktır.

 

   Deneyler göstermiştir ki, endüstriye iş adamı yaklaşımı genellikle başarılı olmaktadır. Alkolizm politikasıyla ilgilenen, doğru pozisyonu ve adamı bulmak için Personel Müdürünün sekreterine telefon edin. Sonra, bu insana telefon edip randevu talep edin. Daha sonra bunu bir mektupla teyit edin.

 

   Toplantı ayarlandıktan sonra, Adsız Alkoliklerin işbirliğini teklif edin. A.A.’nın neler yapabileceğini ve neler yapamayacağını izah edin. Bir çok durumda Personel Bölümleri yerel telefon numaraları ve yerel toplantı listeleri (İlişki kuracak ad ve telefon numaraları olmadan) kadar poster ve literatürleri de almaktan memnun olacaktır. Yönetici kadro ve / veya yönetimle A.A. programı hakkında konuşmayı önerin.

 

   Bir çok şirket, içlerinde, dergi / haber mektubu, makale yayınlarlar. A.A. hakkındaki bilgiler burada yayınlanabilir, böylelikle, mesaj şirket içinde daha da geniş çevreye yayılır.

 

   Bizlere A.A.’nın iş kollarındaki alkol politikaları konusunda görüş bildirilmeyeceği hatırlatıldı. Fakat bu geleneklerimiz içinde işbirliği yapamayacağımız anlamına gelmez.

 

Mesajı Medya Yoluyla Taşımak

 

Genel İlkeler

 

   Gazeteler, dergiler, radyo ve TV’nin yardımı olmadan, A.A.’nın şimdi ulaştığı iki milyonun üzerinde alkoliğin yaşamına ulaşabilecek olması pek şüphelidir. Başlangıçtan beri, Medya’da çalışanlar, A.A.’nın yaptığı işe ve geleneklerimize saygı gösterdiler, vize güvendiler ve güvenimize layık oldular.

 

   Medyayla çalışırken, gerçek bir avantajımız var, dürüstlük. A.A. üyeleri umulur ki, kişisel kazanç ve ün peşinde değildirler ve medya bize saygı gösterir. Amacımız diğer acı çeken alkoliklere yardım etmektir ve biz yerel medyada çalışanlara, okuyucularına,  dinleyicilerine, seyircilerine ilginç gelebilecek ve yardım edecek bilgiler sağlamaya çalışarak, bu bilgiye yaklaşabiliriz. Unutmayın ki, akıllı bir H.B. çalışanı, editörün, haber müdürünün veya gazetecinin de halka hizmet isteğine kendini adamış olduğunu kabul eden kişidir.

 

“Gerçek Haber “ Nedir ?

 

   Kardeşlik kuruluşu hakkındaki haber fırsatları; A.A.’nın büyümesini etkileyen faktörler, kadın ve erkek üyeler hakkındakiler, kardeşlik kuruluşlarındaki yaş oranlarının değişimi hakkındakiler kadar, yeni konferans onaylı bir kitap veya broşür yayınlanması veya Uluslar arası bir Konvansiyonu kapsayabilir. Bu bilgilerden bazıları, A.A. üyelerinin otuzuncu yıl araştırması verilerinde vardır.

 

   Bu çalışma kitabında önerilen aktivitelerde ”haber değerli” dir. Bazı bizim alışkın olduğumuz şeylerin, A.A. dışındakiler için haber olduğunu unuturuz. Bir iyileşme hikayesi veya okullardaki konferanslar genellikle iyi yayın malzemesidir. Bölge konferanslarının ve Konvanların da haber değerleri vardır.

 

   Periyodik olarak, gazeteler A.A. ve alkolizm hakkında üç dört bölümlük makaleler yayınlarlar. Yerel gazetenizle yakın ilişki böyle makaleler oluşturmaya yarayacağı gibi, daha da önemlisi, doğruluk açısından yazarla birlikte çalışmanızı sağlayabilir.

 

   Benzer şekilde, yerel televizyon haber bölümleri, sıkça toplumun ilgi alanında, üç dört bölümlük özel programlar yayınlarlar. İstasyon haber müdürüyle, A.A. iyileşme programının hikaye değeri konusunda temasa geçmek size bu hikaye fikriniz sebebiyle samimi bir teşekkür kazandırabilir.

 

Radyo ve Televizyon Röportajlarında Adsızlığı Korumak

 

   Kardeşlik kuruluşuna ve acı çeken alkoliklerin çok yararına A.A. üyeleri bazen radyo ve televizyonda yer alırlar. Medyadakilerin çoğu, Adsızlık Geleneğinden haberdardır ve halk seviyesinde A.A.’ların adsızlığın korunmasında yardıma alışıktır. Geleneklerimizden haberdar olmayan medya mensuplarına, tarafınızdan kişisel adsızlığınızın gereğini izah ettiğinizden emin olun ve yardımlarını talep edin.

 

   TV veya radyo programına çıkacak ve A.A. üyesi olduğunu belirtecek bir A.A., istasyonla, önceden ve dikkatle, sadece ilk adının kullanılmasını ve kimliğinin ortaya çıkmasının imkansız olduğu bir şekilde programda yer almasını ayarladığında, kendini daha da emniyette hissedecektir.

 

   1968 Genel Servis Konferansı, isim saklı tutulsa bile, TV’de tam yüz görünmenin adsızlığı bozduğunu düşünmüştür.

 

   Eğer bir A.A. üyesi, basitçe, iyileşen bir alkolik olarak radyo veya TV’ye çıkmayı planlıyorsa ve A.A. üyeliğini açıklamayacaksa, adsızlık konusunda bir sorun çıkmaz. A.A. herhangi bir başka konuk gibi tam adını ve yüz görüntüsünü kullanarak programda yer alır.

 

Basın Toplantıları 

 

   Bir A.A. üyesi olarak, adsızlığınız korunmuş olarak bir basın toplantısında yer alıyorsanız, toplantıda yer alan basın mensuplarına önceden, A.A.’ların geleneksel olarak A.A. programı hakkında, şu tür tartışmalara girmeyeceğini açıklayın. Üyeler, alkolizm hastalığı, ilaçlar, intihar oranları vesaire konusunda görüş bildirmezler veya uzman değillerdir.

 

   Geleneksel olarak A.A.’lar düşüncelerini, kardeşlik kuruluşu adına değil, kendi adlarına konuştuklarını belirterek, açıklarlar. Genel olarak, A.A.’nın tek amacının, A.A.’dan yardım isteyen alkoliklerin iyileşmesi ve sürekli ayıklığı olduğunu belirtirler. A.A.’lar olarak konuşurken A.A.’nın başka konular hakkında görüşü olmadığını, belirtmeye dikkat ederiz.

 

Talk Show ve Benzeri Programlar

 

   Birçok Radyo istasyonlarının, A.A. toplum içindeki rolünü fevkalade anlatabilmeyi sağlayacak, düzenli telefon konuşması programları vardır. (Açık hat, Geri arama, Hemen arama gibi) Eğer topluluğunuzda böyle bir program varsa, istasyonu arayacak program müdürüne veya Talk Show yöneticisine, Adsız Alkolikler hakkında konuşabilecek bir temsilci sağlayabileceğinizi söyleyin. Belli bir gün ve saatte randevu alacaksınızdır.

 

A.A. Temsilcisi

 

   A.A.’yı temsil edecek kişinin, Basamaklar ve Gelenekler konusunda bilgili olmasına, akılcı ve akıcı konuşabilmesine dikkat edin. Temsilcinin A.A. hakkındaki, sorulara doğru cevaplar verebilmesi ve sakin olabilmesi önemlidir. Birinin Talk Show’a çağırıp, misafir temsilciye saldırgan sorular yöneltmesi, az görülen bir durum değildir. Eğer böyle bir durum olursa A.A.’nın araştırmalara girmeyeceğini belirtin.

Medyaya Yıllık Adsızlık Bildirisi

 

   Her yıl Genel Hizmet Ofisi tarafından basına gönderilen Adsızlık Mektubunun örnek bir kopyası aşağıdadır. Bu mektup, Kanada ve A.B.D.’deki gazetelere, radyo ve televizyon istasyonlarına gönderilmektedir. Aynı mektubun; yerel gazete, televizyon ve radyolara yerel H.B. komiteleri tarafından gönderilmesi önerilmektedir. Mektubun kopyaları Genel Hizmet Ofisinden temin edilebilir. Yerel insanlar tarafından gönderilecek mektup, yerel medyaya, New York’tan gönderilecek, çok sayıda mektup arasında birinden, daha fazla şey ifade edecektir.

 

Adsızlık Bildirisi

 

Nereye    : Yönetici Editörler, Haber ve Fotoğraf Müdürleri, Radyo ve TV haber Editör ve Yapımcıları, TV Talk Show Ev sahipleri.

 

Nereden  : Adsız Alkolikler Halka Bilgi Komitesi

 

Konu       : ADSIZLIK

 

A.A.Üyelerini Tanıtırken;

 

 • Sadece ilk adlarını kullanmak


 • Tanınmayacak resimler kullanmak

           suretiyle süregelen desteğinizi bekliyoruz.

 

   Adsızlık, kardeşlik kuruluşumuzun ruhsal temelidir ve üyelerimize, iyileşmelerinin özel hayatları içinde kalacağı güvencesini verir. İçen alkolikler, genellikle kimliklerini ortaya çıkarabilecek herhangi bir yardım kaynağını reddederler.

 

   Adsız Alkolikler, birçokları kendi kullanımları için A.A.’nın Oniki Basamağını yorumlasalar da, başka hiçbir kuruluşa bağlı değildir. A.A. kendi kendini destekler, dış bağışları reddeder. Bizler, sadece bir alkoliğin diğer alkoliklere yardım için gönüllü destek verdiği, profesyonel olmayan kişileriz.

 

   Tüm dünyada, onaylayan bir medya desteği, alkolikleri kardeşlik kuruluşumuza getiren ana yol olmuştur. Bunun gerçekleşmesi için yardımlarda bulundunuz ve bunun için size teşekkür ederiz.

 

   Daha fazla bilgi isterseniz veya bir sorununuz varsa, sizinle iletişimden zevk duyacağız.

 

Radyo, Televizyon ve Kablo Halk Hizmeti Duyuruları H.D.D.’ler

 

   “Reklam ve Promosyon yerine ilgi çekmek” anlamında; Genel Hizmet Ofisi, hem TV hem de Radyo için Halk Hizmeti Duyuruları üretmek üzere, bütün A.B.D. ve Kanada’daki Adsız Alkolik’lerin grup vicdanına başvurdu.

 

   Onbirinci görüşte, Halka Bilginin önemli konusunda kurucularımızdan Bill der ki;

   Bugün dünyadaki, 25 milyon alkolikten çoğuna ulaşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara doğrudan veya dolaylı ulaşmalıyız. Bunu başarabilmek için, A.A.’yı anlatmak ve A.A.’ya kamunun sempatisini arttırmak gerekir. Tıp, din, işveren, hükümet, akıl hastaneleri, hapishaneler, mahkemeler ve Alkol alanında çalışan bütün kuruluşlarla daha da iyi ilişkiler içerisinde olmalıyız. Editörlerin, yazarların radyo ve televizyon kanallarının artan sempatisine ihtiyacımız var. Bu halka ulaşma kanalları – yerel, ulusal ve uluslararası – daima ilerletilerek, her şartta, baskıcı promosyon taktikleriyle daha da genişletilmelidir. A.A. mesajını, bütün bu kaynakları kullanarak, onların vasıtasıyla, Alkolizm ve sonuçlarından acı çekenlere ulaştırmaya çalışmalıyız. (A.A. Hizmet Yönergesi / Dünya Hizmeti için Oniki Görüş, sayfa 51)

 

   Radyo, Televizyon ve Kablo istasyonlarının bir çoğu, yıllık olarak belli bir zaman dilimlerini “Kamu Yararına Yayına” bağışlarlar ve çoğu kez bu programları Halk Hizmeti Duyuruları’nın yayını izler. Adsız Alkoliklerin Genel Hizmet Konferansı, Halka Bilgi Komitesinin yönetim kurulu tarafından üretilen, radyo ve televizyon duyurularını hizmete sunmuştur. Bazı bölgelerde, H.B. komiteleri tarafından, yüksek kalitede ve uygun fiyata H.D.D.’ler başarıyla üretilmektedir. Kuruluş geleneklerimizle. H.D.D.’ler A.A.’yı yerel olarak göstermek üzere yapılandırabilirler. (Ekteki sipariş formuna bakınız.)

 

Yerel Yayın Kuruluşlarına Yaklaşım

 

   Halk Hizmeti Duyuru yayınlarını ararken, yayın istasyonlarının, halkla ilişkiler veya halk hizmeti personeline, program müdürüne veya genel müdüre telefon edebilirsiniz. Eğer, kayıt teybini veya video kasedini basitçe posta ile göndermeniz istense bile yüzyüze görüşme talep ederek, görüşmeye gidin. Kim olduğunuzu anlatıp, bu işi gönüllü olarak yaptığınızın anlaşıldığından emin olun. Kendinizi A.A. üyesi olarak tanıtmak Adsızlık Geleneğini bozmak değildir.

 

Yerel A.A. bilgileri: Televizyon ve Radyo H.D.D.’lerinde yerel telefon numarasının belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Telefon numarası ve diğer bilgiler, bir alt yazı olarak, genellikle “bu bir halk hizmeti bildirisidir” sloganıyla birlikte yerel televizyon istasyonu tarafından H.D.D.’ye ilave edilir. Genelde, yerel istasyon, gerekli küçük bir “yapım” yapmayı önerecektir, yada siz öyle yapmalarını, isteyebilirsiniz.

 

Birden fazla istasyonla temasa geçin: A.A. spotu kampanyası bir istasyona özgü olmamalı veya istasyon öyle olmasını beklememelidir. Bölgenizde ne kadar istasyon varsa o kadar H.D.D. sipariş edin.

 

   Spot yayınlandıktan sonra, A.A. adına kurulan kişiye gönderilecek bir teşekkür notu çok önemlidir. ( Bu ayrıca istasyonun, Halk Hizmeti Dosyasına eklenecek kıymetli bir belge olacaktır.) 

 

   TV spotları en fazla istenen formatlar olan 1” veya 3/4″ “ ‘lük video kasetler mevcuttur. Radyo Spotları normal ve ¼ kasetler halinde mevcuttur. TV ve Radyo Halk Hizmeti Duyuruları siparişi için bu çalışma kitabı ekindeki sipariş formuna bakınız.

 

ADSIZLIK

 

Giriş

 

   Halka bilgi dalında etkin olabilmenin ilk şartı, A.A.’da adsızlığı anlamaktır. İlk bakışta Adsızlık terimiyle, Halka Bilgi birbiriyle çelişir görünse de, kurucularımızın aşağıdaki seçili metinlerde, yazılı olarak gösterdikleri gibi, çelişmezler.

 

   Bill W. Adsızlık konusunda geniş yazılar yazmıştır ve H.B. çalışma kitabının bu bölümü onun yazılarından oluşmaktadır. Bölüm üç kısma ayrılmıştır. Adsızlığın önemini, pratik ve ruhsal seviyede ayırdığımız kadar, kişisel ve grup, özel kamu yerel ve ulusal seviyelerde ayırarak Bill’in yolunu takip ediyoruz. Sonra Bill W. Adsızlık ihlalleri ve sonuçlarını ele almıştır.

 

Kısım 1 – Adsızlık – Gereklilik 

 

  “Benim inancıma göre, kardeşlik kuruluşumuzun bütün geleceği bu prensibe bağlıdır. Eğer adsızlık ruhu ve pratiği ile gelişmeye devam edersek, bizi hiçbir sığ kayalık parçalayamaz. Eğer bu ilkeyi unutursak, pandoranın kutusunun kapağı açılır ve Para, Güç ve Prestij ruhu aramıza yayılır. Bu şeytani işlere kapılarak, batıp dağılmamız bile olasıdır. Böyle bir şeyin hiçbir zaman olmayacağına imanla inanıyorum. Başka hiçbir A.A. ilkesi, bu ilkeden daha fazla çalışma ve uygulama gerektirmez. A.A.’nın adsızlığının, uzun vadeli yaşamın anahtarı olduğuna inanıyorum.”

(A.A. Yaş Kazanıyor, s. 131-132)

 

Bill’in Son Mesajı

 

  “Adsızlığın, kişisel ve kolektif olarak hayatta kalabilmemiz için iki temel karakteri vardır; ruhsal ve pratik.” “Ruhsal planda, adsızlık becerebileceğimiz en fazla disiplini gerektirir; Pratik planda, adsızlık yeni gelen için korumayı, dış dünyanın saygı ve desteğini ve A.A.’yı kullanabileceklerden korunmayı getirir.” (Bill’in Son Mesajı)

 

Ruhsal Bir Mesaj Olarak Adsızlık

 

  “Eminiz ki adsızlık ilkesinde ifadesini bulan alçakgönüllülük, Adsız Alkoliklerin sahip olabileceği en büyük koruyucudur.”

 

  “…adsızlık, çalışmalardaki gerçek alçakgönüllülüktür. Adsızlık bugün her yerde A.A. yaşamının özünü oluşturan, ruhumuza işleyen manevi bir özelliktir. Adsızlık ruhu ile hareket eden bizler, A.A. üyeleri olarak, temayüz etme ve tanınma gibi doğal güdülerimizden hem alkolik dostlarımız arasında hem de kamu önünde vazgeçmeye çalışırız. Bu insani özlemleri bir kenara bırakmakla, inanıyorduk ki, her birimiz tüm Derneği kapsayan ve içinde uyum halinde çalışıp gelişebileceğimiz bir atmosferin yaratılmasında görev almış oluyoruz.” (Oniki Basamak ve Oniki Gelenek, s.170)

 

Fedakarlık ve Hayatta Kalma

 

  “Adsızlığın özünü fedakarlık oluşturur. Çünkü A.A.’nın Oniki Geleneği bizden tekrar tekrar ortak çıkarlarımız uğruna kişisel arzularımızdan vazgeçmemizi istiyor, Adsızlık ilkesinde simgeleşen özveri ruhu her şeyin temelidir. A.A.’nın fedakarlık yapmaktaki kanıtlanmış arzusu insanlara, geleceğimize olan yüksek güven duygusu vermektedir.” (A.A. Yaş Kazanıyor, s.132)

 

Kısım 2 – Kişisel Tercih Olarak Adsızlık 

 

  “…çoğumuzun Adsızlığa inandığı açık olmakla birlikte, bu ilkeyi uygulamamız pek çok değişiklik gösterir.

 

  “Doğaldır ki, her bireyin veya grubun adsızlığı istedikleri gibi ele almalarına izin verildiği gibi bu onların ayrıca hakkıdır. Fakat, bunu akıllıca yapmaları için, ilkenin pratikte hepimiz için iyi olduğuna ve daha da ötesi, Adsız Alkoliklerin gelecekteki emniyeti ve etkinliğinin buna bağlı olabileceğine ikna olmuş olmamız gerekir.” (Kalbin Dili, s.15)

 

  “Her A.A.’nın, istediği kadar kişisel adsızlıkla gizlenmesi hakkı olmalıdır. A.A.’lı arkadaşları, arzularına sahip göstermeli ve istediği durumu muhafaza etmesine yardımcı olmalıdırlar.” (ib.id)

 

Grup Seviyesinde Adsızlık

 

  “Böylece, pratikte, adsızlık ilkesi şuraya dönüşmüştür; çok önemli bir istisna dışında, adsızlığın nereye kadar bırakılabileceği sorusu tamamen üyeye ya da gruba bırakılmıştır. İstisna şudur: Bütün gruplar ya da üyeler, Adsız Alkoliklerin üyesi olarak, kamuya yazar ya da konuşurken, asla gerçek isimlerini açıklamamakla yükümlü olduklarını bilmelidirler. İşte, kamuya mal olmanın bu noktasında, adsızlık konusunda çizgiyi çekmemiz gerektiğini hissettik. Basın, radyo, TV ve filim alanlarında kimliğimizi daima gizli tutmalıyız.” 

( A.A. Geleneği – Nasıl Gelişti,” s.41)

 

Kamu Seviyesinde Adsızlık

 

  “A.A. üyesinin iyileşmesinin kalıcılığı için, derin alçakgönüllülüğe ve yumuşak başlılığa ihtiyacı vardır. Eğer bu erdemler kişi için bu kadar yaşamsalsa, A.A.’nın tümü için de öyledir.. Kamuoyu önünde adsızlık ilkesi, eğer yeterince ciddiye alırsak, Adsız Alkolikler hareketinin değerli niteliklerini sonsuza kadar garanti altına alır. Halka ilişkiler siyasetimiz, nadiren gerekirse promosyon, fakat temel olarak ilgi çekmek üzerine kurulmalıdır.” (ibid)

 

  “A.A. merkezlerindeki eski dosyaların çoğu Adsızlık bozulması sonucu edinilmiş tecrübeleri gösterir.

 

   Çoğu aynı dersi işaret eder.

 

  “Bize, biz alkoliklerin dünyanın en iyi bahanecileri olduğumuzu söylediler. Adsızlığımızı bozarak ve A.A. için müthiş şeyler yaptığımızı da destek olarak kullanarak, bizi eskiden olduğu gibi içkiye götürecek, mahvımıza sebep olacak; bugün dünyayı dikişlerinden ikiye ayırmakta olan, kişisel güç, prestij, ün ve para peşine düşebiliriz. Dahası, ortaya koydular ki, bu ibret verici adsızlık bozucular, bir gün bütün kusurumuzu kendileriyle beraber harap bir çıkmaza sürükleyebilirler.” (Grapevine’dan seçmeler.Cilt 1, s. 278)

 

Adsızlığa Medya’nın Tavrı

 

  “…Bizimle ilgilenen gazetecilerin hemen hepsi, başlangıçta adsız hikayeler yazmanın zorluğundan şikayet ederler. Fakat, kişisel çıkarlarına aldırış etmeyen bir grup insanı fark edince, bu zorluğu çabucak unuturlar.” (Kalbin Dili, s 17-18)

 

  “Bütün dünyada haber kanalları yıllarca, şevkle A.A.’nın kamu görüntüsünü beslediler, bıkmadan ve beklenmedik oranda haber konusu yaptılar. Editörler bize neden böyle olduğunu şöyle izah ettiler; bize fazladan yer ve zaman ayırıyorlardı, çünkü A.A.’ya güveniyorlardı. Bu yüksek güvenin temelinin, bizim basın seviyesinde süregelen, kişisel adsızlık ısrarımız olduğunu söylüyorlardı.” (Grapevine’dan seçmeler. Cilt, 1s. 279-280)

 

  “Eminiz ki,eğer böyle (dünyevi) güçler kardeşlik kuruluşumuzu yönetmiş olsaydı, insanlık tarihi boyunca mahvolup yok olan diğer kuruluşlar gibi, biz de yok olacaktık. Bir an bile; biz iyileşmekte olan alkolikler, diğerlerinden daha iyiyiz veya kuvvetliyiz ya da yirmi yıl boyunca A.A.’ya bir şey olmadı, bundan sonra da olmaz diye düşünmeyelim.” (ibid. S 278-279)

 

  “Bizim gerçek ümidimiz, alkolikler ve A.A. üyeleri olarak edindiğimiz tecrübelerin, bize en azından kendi kendini yok etmenin sınırsız güçlerini öğretmesinde yatıyor. Bu zor kazanılan dersler bize, hazinemiz olan kardeşlik kuruluşumuzu korumak için gereken her türlü fedakarlığı üstlenme arzusu verdi.” (ibid s.279)

 

Bill’in Tecrübesi

 

 “ …Ben de bir zamanlar Adsızlık bozucusuydum… Geçici olarak iyi görünmenin, kalıcı olarak en iyi olmanın düşmanı olabildiğini öğrendim. A.A.’nın yaşamı söz konusu olduğunda, yapabileceğimizin en iyisinden daha azını yapmak yeterli olmayacaktır.” (ibid s. 280)

 

Adsızlık Bozma Nedenleri

 

  “… (Adsızlığı Bozanlar) en azından kendileri için, Adsızlık Geleneğimizin yanlış olduğu inancını açıkladılar. İçtikleri günlerde temel amaçlarını prestij ve dünyevi heveslere kavuşmak olduğunu unuttular. Adsızlıklarını bozarak, bir kez daha, bilinçsizce eski tehlikeli hayallerinin peşine düştüklerini fark etmediler. Kişinin Adsızlığı muhafaza etmesinin, genellikle, kişinin; güç isteği, para ve prestij karşısında fedakarlıkta bulunması anlamına geldiğini unuttular. A.A.’da bu türden çekişmeler yaygınlaşırsa, tarihi istikametimizin değişeceğini; bunun da kendi kendimizi yok edecek tohumları ekmek olduğunu görmediler.” (Bill W.’dan bir mektuptan, 1958, Bill’in Gözüyle s. 198)

 

Adsızlığı Bozmanın Sonuçları

 

  “Adsızlığını bozan kişi kıymetli bir ilkeyi er geç yok edebilecek bir örnek teşkil ettiğini bilmelidir. Hiçbir yakın çıkarın, böylesine hayati bir ilkeyi korumadaki kararlılığımızı sarsmasına izin vermemeliyiz.”                  (A.A. Geleneği – Nasıl Gelişti, s. 41)

 

Oniki Gelenek ve Oniki Basamak’tan Adsızlık Üzerine Yansımalar

 

 • Basın, radyo, TV ve film alanlarında kimliğimizi daima gizli tutmalıyız.


 • Böylesine bir adsızlık, aslında gerçek alçakgönüllüktür.


 • Kardeşlik kuruluşunun içinde bile, üye isterse adı ve hikayesi mahrem kalmalıdır.


 • Halkla ilişkiler siyasetimiz, reklAm ve promosyon yerine, A.A.’ya ilgi çekmek üzerine kurulmuştur.

 

 

 • Kardeşlik kuruluşu olarak, çalışmalarımızı ve ilkelerimizi kamuya yaymak isteriz, üyelerimizi değil.


 • Bize göre, Adsızlık Geleneği, Sağlam bir Halkla İlişkiler Siyasetinden çok ötedir. O daha çok çıkar gözetmenin reddidir.


 • Bu adsızlık geleneği, A.A.’da kişisel çıkarlara yer olmadığının sürekli ve pratik hatırlatıcısıdır.


 • Adsızlığın özünü fedakarlık oluşturur.


 • Adsızlık ruhu ile hareket eden bizler, A.A. üyeleri olarak, temayüz etme ve tanınma gibi doğal güdülerimizden hem alkolik dostlarımız arasında hem de kamu önünde vazgeçmeye çalışırız.


 • Eminiz ki, adsızlık ilkesinde ifadesini bulan alçakgönüllülük, Adsız Alkoliklerin sahip olabileceği en büyük koruyucudur.

 

   

 

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc

All rights reserved.

 

Translated from English.

Copyright in the English language version of this work is

also owned by W.S., New York, New York.

No part of this translation may be duplicated in any form

wihtout the written permission of W.S.

 

Alcoholics Anonymous and A.A. are registered

trademarks of World Services, Inc.

 

Printed in the USA

 

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

( Adsız Alkolikler Dünya Servisleri )

Her hakkı saklıdır.

 

İngilizce’den çeviridir.

 

Bu eserin İngilizce baskısının da telif hakları ABD New York eyaleti New York şehrinde mukim Alcoholics Anonymous World Services, Inc ’e aittir. Bu çevirinin hiçbir bölümü, hiçbir şekilde Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

 

Alcoholics Anonymous ve A.A., Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in tescilli markasıdır.