Tedavi Kliniklerinde A.A.

A.A.’yı Alkol Tedavi Merkezlerine Getirmek
Ayıklığı Nasıl Sağlamlaştırır ?

Birçok mutlu ayık A.A. üyesi, kuru ayıklığın veya kendine acıma karmaşasının en iyi tedavisinin diğer bir acı çeken alkoliğe yardımcı olmak olduğunu bilir. Diğer alkoliklerin iyileşmesini görmek kendi ayıklığınız kadar büyük bir ödüldür.

Halen acı çeken alkolikleri bulabileceğiniz hastane veya diğer tedavi merkezlerinden daha iyi yer var mı? Bu fikir A.A. kadar eskidir.

1934 yılında, Bill W. adındaki ayık bir alkolik Newyork City’deki Town Hospital’da alkoliklere yardım etmeye başladı. O zamanlar, hiçbiri bununla ilgilenmiş görünmüyordu, ama Bill ayık kalmıştı.

Altı ay sonra Bill W. Ve diğer bir ayık olan Dr. Bob S. Akron Ohio’da bulunan bir hastanedeki alkolikleri ziyaret ettiler. Başlangıçta reddedilmelerine rağmen, kendi ayıklıklarını korumak için devam ettiler ve bu çalıştı. Bill ve dr. Bob şu anda “Adsız Alkolikler” diye adlandırılan “bir diğerine yardım” halkasının kurucusu oldular.

Bugün dünyadaki binlerce A.A. üyesi bu tip yerlerdeki alkolikleri ziyaret etmektedir. Oniki Basamak ve diğer hasta alkoliğe rehberlik etmek kendi ayıklığınızı sürdürebilmemizin en önemli ve en mutlu yolu haline geldi.

Bugün 1930 ve 1940’ların tersine, alkolikler birçok değişik yerlerden profesyonel yardım alabiliyorlar. Bundan dolayı; ayıklığını kuvvetlendirme veya hayatında daha çok A.A. neşesi isteyen A.A. üyeleri, bunu gerçekleştirebilir. Bu acı çeken alkoliklerin bulunduğu herhangi bir yerde, size en yakın bir hastanede veya tedavi kliniğinde olabilir. A.A.’da çoğumuz biliyoruz ki, başarısız bir 12. basamak çalışması yoktur. Eğer bu bizim ayık kalmamızı sağlıyorsa bir başarıdır. Eğer bir alkolik iyileşiyorsa, bu bir kardır. Yapacağımız tek şey, A.A.’nın mesajının bir kanalı olmak. Diğer bir alkoliğe yardım etmek bizim için harikalar yaratmaktadır. Diğer yollar başarısızlıkla sonuçlansa bile bu yöntem her zaman için başarılı olur.

Profesyonel Tedavi Merkezleri A.A.’yı
Gerçekten İstiyorlar mı?

Birçok tedavi merkezlerinde A.A. toplantıları yapılmaktadır ve bu kuruluşlar A.A.’yı kendi hastaları için faydalı bulmaktadır.

Tedavi Kliniklerine Mesajı Taşıyacak Alkoliklerin
Hangi Özelliklere Sahip Olmaları Gerekir ?

1. İyi Bir Ayıklık.

Ne kadar bir süre? Bunu kimse tam olarak söyleyemez. Bazı üyeler ayıldıktan sonra bu tür faaliyetleri son derece iyi yürütebilirler, özellikle tecrübeli bir üye eşliğinde. Fakat bazıları için ise bu tür bir faaliyete katılmak zaman ister.

2. Alkolizm Ve İyileşmede Kişisel Deneyim.

Tabii ki bu, bizim sahip olduğumuz tek ve ana özellik. Ancak tedavi kliniğindeki birine 12. Basamağı yapabilmek için hastaneye yatmış olmanız gerekmez, ıslah evinde birine mesajı taşıyabilmek için hapishaneye girmiş olmak gerekmediği gibi. Önemli olan şey, bir zamanlar çektiğimiz ıstırabı ve şu anda iyileşmekten dolayı duyduğumuz hazzı paylaşmaktır.

3. Sağduyulu Yaklaşım.

A.A. hiçbir zaman örgütlenemez. A.A. olarak biliyoruz ki, bizim hiçbir kuralımız veya patronumuz yoktur. Diğer yönden, profesyonel tedavi merkezleri, işlerini yapabilmek ve çeşitli kanuni zorunlulukları karşılayabilmek için iyi organize olmuş kuruluşlardır. Eğer kuruluş gereği gibi ehliyetli bir kuruluş ise, personeli profesyonelce eğitilmiştir ve kuruluşun elemanları görevlerini hiçbir şeklide hafife almazlar. Alkolizm ölümcül bir hastalıktır. Biz şimdi, deneyim ve güçlerimizi paylaşarak A.A. mesajımızı taşırken, yaptığımız işin ciddiyetinin farkındayız.

4. Güleryüzlü, Neşeli Bir Alçakgönüllülük.

Biz yalnızca tedavi görmekte olan alkoliğe mesajı taşırız. Alkoliğin mesajı aldıktan sonra ne yapacağı bizi ilgilendirmez. O, bunu kullanabilir veya reddedebilir. Alkolik seçimini yaparken kendini özgür hissetmelidir. O, mesajı kullanabilir, sinirlenebilir veya yok sayabilir. Ancak tüm bunlar bizde çabalarımızın boşa gittiği duygusu yaratmamalıdır.

5. Talimatları Uygulayabilme Yeteneği.

Mesajımızı tedavi kliniklerine taşırken kişisel isteğimiz, otoriteye en az iki yoldan bağlı kalmaktır. Birincisi A.A.’da tek bir otorite vardır; o da grup bilincinde ifadesini bulan sevgi dolu bir Tanrı’dır. Bazen, A.A.’nın ve yardımcı olduğumuz kişilerin iyiliği için, biz birey olarak bunu kendimize uyguladığımız yolun dışında değişik bir yolda uygularız. Diğeri ise, profesyonel tedavi klinikleri hastalarını gözetim altında tutarlar ve onlardan sorumludurlar. Eğer A.A. üyeleri kliniğin kural ve uygulamalarına itaat etmezlerse, bir daha gelmeleri istenmeyebilir.

Dolayısıyla, bu tip yerlere mesajı taşımak sabır ve disiplin gerektirir. ( Ancak geleneklerimizden ödün vermeyerek.)

6. Güvenirlilik.

Herhangi bir organizasyon veya kuruluşa eğer bir A.A. taahhüdünde bulunduysa, bunun yerine getirilmemesinden dolayı kuruluşumuzun yıpranmasına müsaade edemeyiz. A.A. adına söz verilen her türlü servisi sadakatle yerine getirmek için mümkün olan her şeyi yaparız. Bizi verdiğimiz sözü tutmaktan alıkoyacak hiçbir şeye izin vermemeye çalışırız.

İnsanların A.A. hakkında neler düşündükleri bize bağlıdır. Eğer biz güvenilirsek, A.A.’da öyledir; eğer değilsek, bu A.A. için de kötüdür. Halkla ilişkiler siyasetimiz promosyon yerine ilgi çekmeye dayalıdır. Bu da her birimizi, A.A. tarzı yaşam biçimine ilgi çekme amacına yöneltir.

7. A.A. İle Geniş Bilgi.

A.A. grup toplantılarına bir veya iki kez katılan bir üyenin, A.A. hakkında etraflı bir bilgisi olmayabilir. Muhtemel mesaj taşıyabilir, en iyi olabilmek için, diğer yerel toplantıları ziyaret etmelidir.

Bunun yanı sıra eksiksiz bir A.A. bilgisi için A.A. literatürleri ve materyalleri, mesajımızı taşımamıza yardımcı olacaktır.

Kardeşlik kuruluşumuzu her yönüyle ne kadar derin ve geniş anlayabilirsek ( buna 3 mirasımız yani iyileşme, birlik ve hizmet dahil) yeni gelene de o kadar çok şey verebiliriz.

8. Kendi İşimize Sadık Kalabilme Yeteneği.

Tedavi merkezlerindeki alkoliklere mesajı taşımak, bizi A.A.’nın amacı olan ( Ayık kalmak ve diğer alkoliklerin ayık kalmalarına yardımcı olmak ) konusunda odaklanmamızı engelleyebilir.

Bizim alkolik olmayanları, din, mezhep, tıp veya benzeri bir konuda eğitmek gibi bir görevimiz yok. A.A.’nın mesajını, deneyimlerimizi, gücümüzü ve umutlarımızı paylaşarak taşıyabiliriz.

Bizim profesyonel bir kuruluşu veya kişiyi eleştirmek veya onlara alkolikleri nasıl tedavi edeceklerini veya edemeyeceklerini anlatmak gibi bir görevimiz yok. Tüm bunlar A.A.’nın asıl hedefinin dışındadır.

Bizim alkolizm ile ilgili olarak yalnızca şu anda paylaştığımız ve iyileşme sürecinde neler öğrendiğimize dair kişisel deneyimlerimiz var. Daha önce çektiğimiz sıkıntılar ve şu anda iyileşmekten duyduğumuz haz halen acı çekmekte olan bir alkoliğe umut ışığı olabilir. Hepsinden önemlisi, herhangi bir ödül beklemeksizin yalnızca vererek kendi ayıklığımızı kuvvetlendirebiliriz.

Tedavi Merkezleri İle Nasıl Kontak Kurabiliriz

Bu tür faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü yerine göre değiştiği için, her birimiz yerel sistemin nasıl çalıştığını kendimiz araştırmak zorundayız. Genellikle aşağıdaki prosedürlerden biri kullanılır.

A) Yerel Merkez Ofisiniz Veya İntergrup

Bunlar araştırmaya başlamak için uygun yerlerdir. Bir çok merkez ofisin tedavi merkezi komiteleri vardır. Bu komiteler, tedavi merkezlerinde toplantılar yapılmasını, A.A.’ların hastaları ziyaret etmelerini A.A. yayınlarının her zaman mevcut olmasını ve tedavisi sona eren alkoliklerin rehber edinebilmelerini sağlarlar.

Bu komite üyeleri genellikle o mıntıkadaki tedavi merkezlerine yabancı değildirler ve problem doğmaması için iletişim hatlarını açık tutmaya gayret ederler. A.A.’nın bütün taahüttlerini yerine getirebilmesi için, gayretlerin tekrarlanmasına ve tüm A.A. faaliyetlerini koordine etmeye çalışırlar.

Bu komitelerin her biri, A.A. geleneklerine bağlı kalmak kaydıyla; kendi işlerini kendileri yürütürler. Tedavi merkezleri komitesi A.A. kılavuzu, tedavi merkezleri el kitabı ve Box, 4-5-9 ‘daki tedavi merkezi makaleleri bu konudaki A.A. deneyimlerinin paylaşılmasını sağlar. Bunları Genel Hizmet Ofisinizden temin edebilirsiniz.

B) Bölge Genel Hizmet Komitesi

Birçok yerde, bu komitede, yukarıda belirtilen görevleri yürüten komiteler bulunur. Ayrıca hizmet ofisine veya bölgedeki genel hizmet ofisine bağlı olarak çalışan ( Profesyonel toplumla işbirliği komitesi ) adı altında yerel bir komite oluşturulabilir. Bu komitenin faaliyetlerini tanımak ve anlayabilmek için ( Profesyonel Toplumla İşbirliği Kılavuzunu ) ve ( Eğer Profesyonelseniz A.A. sizinle çalışmak istiyor) isimli kitapçığı okuyunuz. Her ikisini de Genel Hizmet Ofisinden elde edebilirsiniz.

C) Yerel Veya Komşu A.A. Grupları

Birçok grupta, tedavi klinikleri temsilcileri gruplarına bu merkezlerdeki A.A. faaliyetleri hakkında bilgi verirler. A.A. kitapçıklarını, kitaplarını temin ederler. Bunun yanı sıra üyelerini bu şekilde mesaj taşımaya da teşvik ederler. Eğer grubun herhangi bir profesyonel bir kuruluşa bir taahhüdü varsa, temsilci dernek veya tedavi kliniği temsilcisi bu taahhüdün yerine getirilmesini sağlar.

Tedavi merkezleri temsilcileri ile ilgili daha geniş bilgiyi ( A.A. Grubu ) adlı kitapçıktan temin ediniz.

D) Siz, Kendiniz

A.A.’da her görevin yerine getirilmesi sonuçta, A.A. bireyinin kendisine dayanır. A.A. komitesi, kuruluşunu, ofis veya grubunu, bir A.A. üyesini ne bir şey yapmaya zorlayabilir, ne de bir şeyi yapmasına engel olabilir.

Sorumluyum;
Herhangi bir kişi,
Herhangi bir yerde,
Yardıma muhtaç elini uzattığında,
A.A.’nın yardım elinin daima orada olmasını isterim
(Bunun için ben sorumluyum) diyen A.A. üyesinin kendisidir
A.A.’da bir çok mutlu ayıklar bu sözle yaşarlar.

Tedavi Merkezlerinde Ne Tür A.A. Toplantıları Yapılır ?

Alkolizm tedavi kliniklerinde, hastalara orada kaldıkları süre içerisinde A.A.’yı tanıtmak amacıyla iki çeşit toplantı verilmektedir. Bu toplantı çeşitlerinden hangisinin daha yararlı olacağını yerel şartlar belirler.

A) Düzenli A.A. grup toplantıları :

Bazı A.A. grupları tedavi kliniklerinde bir yer kiralayarak kiliselerde, okullarda vs. yapılan toplantıların aynısını yaparlar. Bir tedavi kliniğinin veya bir hastanenin kendi binasında yapılan toplantılar, klinikte tedavi gören hastaların çok daha kolaylıkla toplantıya ulaşabilme avantajını sağlar. Tedavi kliniklerinde yapılan toplantılar için, kliniğin adının grup adı olarak kullanılmamasının çok daha iyi olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni A.A.’nın kliniği veya kliniğin A.A.’yı yönettiği gibi yanlış anlaşılmaları önlemektir.

B) Tedavi merkezleri A.A. toplantıları :

Bu toplantılar, düzenli A.A. toplantılarından farklıdır. Genellikle bu toplantılara katılım sınırlıdır. Yalnızca grubu yönetecek komite üyeleri ile onların konuşmacı olarak çağıracakları A.A. üyeleri ve hastalar katılır. Bazı merkezlerde ise, personel gözlemci olarak toplantılara katılabilir. Bu toplantıları yönetenler, A.A. üyeleridir. 1978 yılında yapılan Genel Hizmet Konferansında, klinikte görevli A.A. üyelerinin grubu yönetmemesi önerilmektedir.

Profesyonellere Veya Hastalara Yapılan A.A. Prezantasyonları :

Tedavi merkezi komitelerine genellikle A.A. programının profesyoneller veya hastalarca tanıtılması doğrultusunda öneriler gelir. Bu da mesajın taşınması için diğer bir yoldur.

Tedavi Merkezlerinde A.A. Toplantıları Nasıl Başlatılabilir ?

Başarılı A.A. toplantılarının henüz yapılmadığı tedavi klinikleri var ise onlarla temasa geçin bu konuda yerel intergrup veya merkez ofisimiz size yardımcı olabilir. Konu ile ilgili A.A. üyelerini bir araya getirmek ve konuşmak, başlamanın en iyi yoludur. Böylece kaç kişiye güvenebileceğinizi ve her birinin neler yapmaya istekli olduğunu anlayabilirsininiz. Bundan sonra yapılacak şey tedavi merkezini tanımaktır.

Tedavi merkezi yönetiminden randevu alın ve tanışmak, hizmetlerinizi sunmak için ziyarete gidin. “Ne tür bir hizmet verileceği tabii ki ne tip merkez olduğuna bağlıdır.” Dikkat edilmesi gereken nokta ise, A.A. üyelerinin yalnızca kendi adına konuştukları, kimsenin bir grup adına veya tüm A.A. adına konuşmaya yetkisi olmadığını belirtmektir.

Eğer klinik A.A. yardımlarından faydalanmaya karar verirse, A.A. üyelerinin başlangıçta sorumluluk almamaları çok daha iyidir. Belki de bu görüşmeniz yalnızca “hastaları ziyaret etmek üzere çağırabilmeniz için” telefon numaralarınızı ve adreslerinizi bırakmakla sonuçlanabilir. Birkaç A.A. literatürünün bırakılması da iyi bir fikirdir. Belki “Eğer Profesyonelseniz Toplumumuzda A.A.” ve “Buradan Sonra Nereye Gideceğim”, hatta belki de bu kitapçık …

Tedavi kliniği, binaları içinde A.A. toplantıları yapılmasına izin verildiği taktirde, gönüllü olanların muhakkak A.A. toplantısına götürülmesini sağlayın ki; klinik kurallarını bilip, ona göre davransınlar. Klinikte toplantılar yapılmaya başlandığında ise, toplantıların devamlı olarak yapılmasını, katılan tüm A.A.’ların klinik kurallarını bilmelerini ve bunlara uymalarını sağlamak, ilk gönüllülerin görevi olacaktır.

Bir Kaç Basit Öneri Yapın Yapmayın

1) Yapın: Tedavi kliniğinin tüm kurallarına dikkatlice uyun.
A.A. üyeleri kliniğin misafirleridirler.
Yapmayın: A.A. tedavi kliniğinden özel yetki ve ayrıcalıklar istenmemeli
ve kliniği yönlendirmeye yeltenmemelidir.

2) Yapın: Verilmiş her A.A. sözünün yerine getirildiğinden emin olun.
Yapmayın: Yerine getirilmeyecek hiçbir taahhütte bulunmayın.
A.A. adının iyi anılması özürlere değil, güvenirlilik ve sonuçlara bağlıdır.

3) Yapın: Yalnızca “tüm dürüstlüğünüzle” kendi iyileşme mesajını taşıyın.
Yapmayın: Tıbbi tedaviler, psikiyatri ve alkolizmle ilgili bilimisel teoriler
hakkında konuşmayın.

4) Yapın: En az konuştuğunuz kadar da dinleyin.
Yapmayın: Tıbbi tedaviler, psikiyatri veya alkolizmle ilgili bilimsel teoriler
hakkında tartışmayın. Tartışmalar hiçbir zaman arkadaş kazandırmaz.

5) Yapın: A.A. ruhuyla yaşayın.
Yapmayın: Tedavi kliniklerinin, bizim geleneklerimizle kendilerini
yönetmelerini beklemeyin, yapamazlar ve yapmak zorunda da değiller.

6) Yapın: Unutmayın ki; klinikteki kişilere karşı A.A. sizsiniz. “A.A.’yı siz temsil ediyorsunuz”. Lisanınız, görüşünüz ve ruh haliniz diğer kişilerin A.A. hakkındaki düşüncelerini etkileyecektir. Hareketleriniz A.A.’nın her zaman kabul göreceğinin bir göstergesi olmalıdır.

7) Yapın: Her zaman neşeli bir alçakgönüllülük içinde olun
Yapmayın: A.A.’ya övgüler yağdırmayın. Bırakın; sonuçlar bizim adımıza konuşsun

8) Yapın: Unutmayın ki, “siz sorumlusunuz”. Tedavi görenlere rehberliğin yararlarını anlatın
Yapmayın: Yalnızca mesajı taşıyıp, orda bırakmayın.

Binlerce kez bu “YAPIN” ve “YAPMAYIN” lar profesyonellerle A.A. ilişkilerinin sıcak kalmasını sağlamıştır. Eğer, A.A. herhangi bir klinikte toplantı sorumluluğu üstlenmişse; problemlerin oluşmadan engellenebilmesi için, klinik görevlileri ile arkadaşça ilişkilerin sağlanması gerekir.

Tedavi Klinikleri İle Bağlantıda Bizlere Düşen Sorumluluklar Nelerdir ?

Her şeyden önce tabii ki iyi bir ayıklığımızın olması gerekir. Ama eğer 12 basamaklı iyileşme yolunda iyi bir başlangıç yapmış isek; tedavi kliniklerindeki hastalara da çok şey verebiliriz. Ancak henüz herhangi bir kliniğe ulaşabilme şansımız olmamış ise; kendi grubumuz için yapabileceğimiz çok şey var.

Eğer tedavi merkezi, hastalarını yalnızca birkaç gün tutuyorsa, haftada iki, üç toplantıya gerek olabilir. Fakat hastane veya tedavi merkezi, uzun süreli bir tedavi uyguluyor ve hastalarının “dışarıdaki” toplantılara katılmasına izin veriyorsa, daha az sayıda toplantı yapılabilir. İlk toplantıların birinde, A.A. merkezinin idarecileri veya çalışanlarına A.A.’nın “neler yapmadığı”nın açıkça belirtilmesi çok önemlidir. Aşağıdaki liste “Toplumumuzda A.A.” adlı kitapçıktan alınmıştır.

Adsız Akolikler Neler Yapmaz

1. Kimseden üye olmasını istemez veya isteksiz olan birine
A.A.’ya üye olması için ısrar etmez.
2. Üyeleri hakkında kayıtlar ve geçmiş yaşam dosyası tutmaz.
3. Araştırmalara katılmaz veya finanse etmez
4. Üyeler ve gruplar sosyal kuruluşlarla işbirliği içinde olsa bile,
sosyal kuruluşlara bağlanmaz.
5. Üyeleri izleyip denetlemeye çalışmaz.
6. Tıbbi ya da psikolojik tanılar koymaz.
7. Hastaneye yatırmaz, ilaç, tıbbi y da psikiyatrik tedavi sağlamaz.
8. Manevi ya da dini hizmet vermez.
9. Alkol ya da başka konular hakkında tartışmalara girmez.
10. Ev, yiyecek, giyecek, iş, para ya da benzeri konularda hizmet vermez.
11. Ailevi meseleler veya iş konusunda nasihatlerde bulunmaz.
12. A.A. dışı kaynaklardan hizmetleri için bağış ya da ücret kabul etmez.

Aşağıdaki ders, senelerin deneyimi sonucunda ortaya çıktığından tekrar edilmeye değer…

Bir tedavi merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmaktan veya toplantıları tedavi merkezine taşımaktan sorumlu A.A.’ların merkezin kurallarını tam olarak bilmeleri ( ziyaret saatleri, telefon imkanları, hastalara yiyecek, tütün ve bu gibi şeyleri götürmek ve diğer gerekli kurallar gibi ) ve merkeze giden her A.A. üyesinin bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bunları öğrenmeye ve saygı duymaya isteksiz olanlar, bu tip A.A. çalışmaları için uygun değillerdir. Ayrıca bu çalışmalara katılacak her A.A.’nın bu kitapçığı iyice okuması “Kardeşlik Kuruluşunu” üzüntüden kurtaracaktır.

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc
All rights reserved.

Translated from English.
Copyright in the English language version of this work is
also owned by W.S., New York, New York.
No part of this translation may be duplicated in any form
wihtout the written permission of W.S.

Alcoholics Anonymous and A.A. are registered
trademarks of World Services, Inc.

Printed in the USA

2000 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
( Adsız Alkolikler Dünya Servisleri )
Her hakkı saklıdır.

İngilizce’den çeviridir.

Bu eserin İngilizce baskısının da telif hakları ABD New York eyaleti New York şehrinde mukim Alcoholics Anonymous World Services, Inc ’e aittir. Bu çevirinin hiçbir bölümü, hiçbir şekilde Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Alcoholics Anonymous ve A.A., Alcoholics Anonymous World Services, İnc.’in tescilli markasıdır.