Bilgilendirilmiş Grup Vicdanı Nedir

Bilgilendirilmiş Grup Vicdanı Nedir

AA manevi bir harekettir ve Gelenek 2’nin açıkça belirttiği gibi: Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardır, Kendisini grup vicdanında ifade edebileceği için sevgi dolu bir Tanrı’dır. AMA BİLGİLENDİRİLMİŞ BİR GRUP VİCDANI TAM OLARAK NEDİR? Bilgilendirilmiş bir grup vicdanı, bir grup görüşünden veya çoğunluk oylamasından veya bir iş toplantısından nasıl farklıdır? Grup vicdanı, grup aydınlanması, maneviyat ve Basamaklarımıza, Geleneklerimize ve Kavramlarımıza bağlılık yoluyla oybirliği (oybirliği olma durumu) için çabalar. Oraya ulaşmanın en iyi yolu nedir?

Grup vicdanı, grup üyeliğinin ortak vicdanıdır ve bu, kesin önlem alınmadan önce bir konuda önemli bir oybirliğini temsil eder. Bu, grup üyeleri tarafından tam bilgi paylaşımı, bireysel bakış açıları ve A.A.’nın ilkelerinin uygulanması yoluyla sağlanır. Tam olarak bilgi sahibi olmak, azınlık görüşlerini açık fikirlilikle dinlemeye istekli olmayı gerektirir.

Hassas konularda grup, kolektif görüşü net bir şekilde ortaya çıkana kadar resmi hareketleri caydırarak yavaş çalışır. İlkeleri kişiliklerin önüne koyan üyeler, baskın görüşlere karşı temkinlidir. Sesi, iyi bilgilendirilmiş bir grup bir karara vardığında duyulur. Sonuç, tam olarak grup vicdanının manevi ifadesi olduğu için, bir “evet” veya “hayır” sayısından daha fazlasına dayanır.

“Bilgilendirilmiş grup vicdanı” terimi, grup oylamasından önce ilgili bilgilerin çalışıldığını ve tüm görüşlerin dinlendiğini ima eder.

Grup vicdanı ile çoğunluk oyu veya grup görüşü arasındaki fark, yukarıda açıklanan unsurlardan bir veya daha fazlasının eksik olmasıdır.

 

Grup vicdanına ulaşmanın iki yolu vardır. 1) Rekabetçi yol, en yüksek sesli kişinin fikrini ileri sürmesine, oy kullanmasına ve “çoğunluk kararı” vermesine olanak tanır. Bu bilinçli bir grup vicdanı DEĞİLDİR. 2) Grup üyeleri, bir bireyin kişisel zaferi değil, grup kararına varmak için karşılıklı güven içinde bir araya gelmelidir.

Önerilen yollardan biri, GSR(Genel Hizmet Yetkilisi)’nin bu geceden iki hafta sonra veya bir ay sonra belirli bir konuda bir grup vicdan toplantısı olacağını duyurmasıdır. GSR, eve gidip konuşmanız, düşünmeniz ve bunun hakkında dua etmeniz istenecek konunun kopyalarını okuyacak, açıklayacak ve dağıtacak – ve belirlenen gecede grup vicdan toplantısında oy kullanacaksınız.

 

İşbirlikçi ve bilgili bir grup vicdanı, bir sorunun her iki tarafında da gerçekleri veya sunumları gerektirir. Toplantı YAPILMAMALIDIR – genel tartışmaya açık olmalıdır. Bu, daha sesli üyelerin tartışmayı başlatmasına izin verecektir. Başkanın her üyeyi sırayla araması ve her birinin konuşması için 2-3 dakika ayırması önerilir. Sırası gelene kadar hiçbir üye ikinci kez konuşmamalıdır. Bu, en sessiz kişiye bile eşit şans verir. Başkan ancak diğerleri konuştuktan sonra fikrini açıklar.

Azınlığın sesinin her zaman duyulması önemlidir; ama unutulmamalıdır ki azınlık bazen haklıyken, çoğu zaman yanlıştır. Azınlığın sesi kesinlikle ikna edici veya mantıklı olmadığı sürece, gelişmelerin ışığında – bir azınlık sesi olarak – düşünülmelidir. Azınlığın her zaman çoğunluğu etkilemesine izin vermek, çok önemli bir olayın niteliksiz güçler tarafından kontrol edilmesine yol açar.

Grup vicdanı – Gelenek 2’de ifade edildiği gibi – farklı geçmişlere ve mizaçlara sahip insanların kişisel hırsların üzerine çıkmalarını ve ortak amacımızda birleşmelerini mümkün kılan güçlü bir manevi kavramdır: ayık kalmak ve A.A.’nın elini hale acı çeken bir alkoliğe uzatmak.

Sonunda, grup vicdanı, grup meseleleri için, ne kadar iyi veya akıllı olursa olsun, herhangi bir bireysel üyenin kararından çok daha yanılmaz bir rehber olduğunu kanıtlayacaktır. İlham veren liderlere fazla güvenmemize gerek yok. Aktif liderliğimiz gerçekten dönüşümlü olduğundan, başka hiçbir yerde nadiren mümkün olan bir demokrasinin tadını çıkarıyoruz. Yani, biz A.A. tek bir nihai otorite olduğundan eminiz, “Kendisini grup vicdanında ifade edebileceği için sevgi dolu bir Tanrı’dır”.

https://aaoklahoma.org/wp-content/uploads/2017/02/Informed-Group-Conscience.pdf