Eğer Bir Profesyonelseniz

Adsız Alkolikler,

Sizinle Çalışmak İstiyor.

ADSIZ  ALKOLİKLER, kendi ortak sorunlarını çözebilmek için bir araya gelen kadın ve erkeklerin birbirleri ile deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını paylaştıkları ve başka insanlara alkolizmden kurtulmaları için yardımcı oldukları bir dernektir.

  • Üyelik için tek şart  İÇKİYİ İÇMEYİ BIRAKMA İSTEĞİDİR. A.A. üyeliğinin bir aidatı veya ücreti yoktur; kendi bağışlarımızla kendimize yetebiliyoruz.
  • A.A. hiçbir tarikat, mezhep, siyasi görüş, kurum veya kuruluşa bağlı değildir; herhangi bir tartışma içinde olmak istemez; ya da herhangi bir davayı desteklemek veya ona karşı çıkmak amacı gütmemektedir.
  • Ana amacımız ayık kalmaktır ve diğer alkoliklerin ayıklığa ulaşmalarına yardım etmektir.

A.A. Sizinle Çalışmak İstiyor

Profesyonel çevrelerle ortak çalışma yapmak kurulduğu günden beri A.A.’nın amaçlarından biri olmuştur. Her zaman sizinle olan iletişimimizi güçlendirmeye ve genişletmeye çalışıyoruz ve sizin yorumlarınız, önerilerinizi bekliyoruz. Bunlar ana amacımız olan, halen acı çeken alkoliklere yardımda sizinle daha etkin çalışmamıza yardımcı oluyorlar.

Yardımcı Olmak İsteyen Profesyoneller İçin Bir Kaynak

Alkoliklerle çalışan profesyoneller Adsız Alkoliklerle ortak bir amacı güderler: alkoliklerin içkiyi bırakmalarına, sağlıklı ve üretken bir hayat sürmelerine yardımcı olmak.

Adsız Alkolikler kar amacı gütmeyen, kendi kendine yetebilen, tamamen bağımsız bir gruptur – “ hiçbir tarikata, mezhebe, siyasi görüşe, kurum veya kuruluşa dahil değildir.” Bununla beraber A.A., “birleşme değil işbirliği” görüşü doğrultusunda profesyonel camiaya kaynaklarını sunmak istemektedir.

Alkoliklerin tedavisinde kişisel tecrübelerimizi kaynak olarak sunarak devamlı bir destek sistemi sağlayabiliriz.

Programın İşleyişi

Önsözümüzde de belirttiğimiz üzere, A.A.’nın birincil amacı: “…ayık kalmak ve diğer alkoliklerin ayık kalmasına yardımcı olmaktır.”

A.A.’ya üyeliğin tek şartı içkiyi bırakma isteğidir. Üyelik için bir aidat veya ücret ödenmesi istenmez; A.A. kendi kendine yetebilen bir gruptur. Üyeler alkolizmden kurtulma tecrübelerini diğer insanlara birebir aktarırlar ve yeni üyeye kendi kendine iyileşebilmesi için A.A.’nın Oniki Adımını ve Grubun devamlılığını sağlayan Oniki Geleneğini tanıtırlar.

Toplantılar. Programın bel kemiğini dünyanın dört bir yanındaki il ve ilçelerde A.A. grupları tarafından bağımsız olarak yapılan toplantılar oluşturur. A.A.’nın açık toplantılarına herkes katılabilir. Bu toplantılarda bir veya birkaç konuşmacı geçmişte yaşadıkları hastalıklarından edindikleri izlenimleri ve bu hastalıklardan kurtulmak için A.A.’da gördükleri tedaviden bahsederler. Profesyonellerin davetli olduğu bazı açık toplantılar alkolik olmayan ( ve muhtemelen olan ) insanların A.A. hakkında bilgilendirilmesi için özel olarak yapılır. Kapalı toplantılar için ise yalnızca alkolikler içindir.

A.A.’da iyileşmekte olan alkolikler genellikle haftada birkaç toplantıya katılırlar.

Adsızlık. Adsızlık, grubun kişilerce değil ilkelerce, promosyonlarla değil ilgi uyandırılması yoluyla yönetilmesini sağlar. İyileşme programımızı cömert bir şekilde paylaşıyoruz; ama bu programa katılan kişilerin isimlerini değil.

A.A. Neler Yapmaz

A.A. şunları yapmaz: Alkoliklerin tedavisi için gereken ön motivasyonu vermek; üye toplamak; araştırma yapmak veya sponsorluğunu üstlenmek; katılım tarihçeleri veya vaka tarihçeleri tutmak;sosyal toplulukların “konseylerine” katılmak; üyelerini izlemek veya kontrol etmeye çalışmak;tıbbi veya psikolojik teşhiste bulunmak veya belirti incelemek; alışkanlık kurutma veya hastabakıcılık hizmetleri verme; hastaneye yatırma; ilaç verme ya da herhangi bir tıbbi ya da psikiyatrik tedavi; dini hizmetler sunmak; alkolle ilgili eğitim vermeye çalışmak; ev bulmak, yemek vermek, giysi vermek, iş bulmak, para vermek veya diğer bakım ya da sosyal hizmetler sağlamak; aile içi veya iş ile ilgili danışmanlık sağlamak; verdiği hizmetler için para almak ya da A.A. dışı kaynaklardan bağış kabul etmek; şartlı salıverme kurullarına, avukatlara, mahkeme görevlilerine, sosyal ajanslara, işverenlere referans mektupları hazırlamak, vs.

Mahkeme ve Tedavi Merkezlerinden Yönlendirmeler

Günümüzde birçok A.A. üyesi bizlere mahkeme programlarından ve tedavi merkezlerinden gönderilmektedir. Bunlardan bazıları gönüllü olarak gelmektedir. Bazıları ise gönüllü değildir.

A.A. hiçbir muhtemel üyeye karşı ayrımcılık yapmaz. Bizi ilgilendiren A.A.’ya yönlendirmeyi kimin yaptığı değildir – bizi ilgilendiren sorunlu içicidir.

Toplantılara katılım kanıtı. Bazen mahkemeler A.A. toplantılara katılımının kanıtını istemektedirler.

  • Bazı gruplar, muhtemel üyenin onayını da alarak, A.A. grup sekreterinin mahkeme tarafından geri dönüş adresli zarfıyla beraber verilen bir kağıdı imzalamasını ya da paraflamasını sağlarlar. Bu insan kimlik bilgilerini kendi sunar ve bu kağıdı katılımının kanıtı olarak mahkemeye geri postalar.
  • Diğer gruplar değişik şekilde yardımcı olurlar. Belirli bir prosedürleri yoktur. Bir grubun bu işleme katılımının türü veya seviyesi tamamen grubun kendi kararına bağlıdır.

Amaç Tekliği ve Alkol Dışı Diğer Sorunlar

Bazı profesyoneller alkolizme ve uyuşturucu bağımlılığına “madde kullanımı” veya “kimyasal bağımlılık” adı vermektedirler. Bu yüzden alkolik olmayan kişilere bazen A.A. toplantıları tanıtılır ve bu kişilerin A.A. toplantılarına katılımlarının sağlanmasına çalışılır. Açık A.A. toplantıları herkese açıktır ama sadece içki sorunu olanlar kapalı toplantılara katılabilirler.

A.A.’ya Başvuru

Adsız Alkolikler birçok telefon rehberinde bulunmaktadır. ( Bazı profesyoneller A.A.’yı ofislerinden arayarak içki sorunu olan bireye anında yardım ederler.)

Ya da yardım almak ve bilgi edinmek için Adsız Alkolikler Genel Hizmet Ofis’iyle iletişim kurabilirsiniz. Adresimiz: