Profesyoneller için AA

ADSIZ  ALKOLİKLER, ortak sorunlarını çözebilmek için bir araya gelen kadın ve erkeklerin  birbirleri ile deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını paylaştıkları ve başka insanlara alkolizmden kurtulmaları için yardımcı oldukları bir arkadaşlık birliğidir.

 

  • Üyelik için tek şart  İÇKİYİ İÇMEYİ BIRAKMA İSTEĞİDİR. A.A. üyeliğinin bir aidatı veya ücreti yoktur; kendi bağışlarımızla kendimize yetebiliyoruz.

 

  • A.A. hiçbir tarikat, mezhep, siyasi görüş, kurum veya kuruluşa bağlı değildir; herhangi bir tartışma içinde olmak istemez; ya da herhangi bir davayı desteklemek veya ona karşı çıkmak amacı gütmemektedir.

 

  • Ana amacımız ayık kalmaktır ve diğer alkoliklerin ayıklığa ulaşmalarına yardım etmektir.

 

Bizler AA’da alkole karşı güçsüz olduğumuzu idark ettik ve kabul ettik. Öğrendik ki alkolsuz bir yaşam ile kendimizi ve yakınlarımızı felaketten korumuş oluyoruz.

 

Binlerce topluluktaki yerel gruplarla, 100’den fazla ülkedeki üyelerle gayri resmi uluslararası bir arkadaşlık birliğinin parçasıyız. Tek bir temel amacımız var: ayık kalmak ve diğer alkoliklere yardım ederek kendi ayıklığımızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak.

 

Bizler devrimci değiliz ve herhangi bir grup, tarikat veya dini mezhepe üye değiliz. Dünyayı kurutmak gibi bir niyetimiz yok. Üye sayımızı arttırma çabası içinde değiliz. Bizden istenmedikçe, içki problemi olanlara bakış açımızı empoze etmekten kaçınırız.

 

Üyelerimiz içinde farklı yaş gruplarından ve birçok farklı sosyal, ekonomik ve kültürel geçmişe sahip erkek ve kadınlar bulunabilir. Bazılarımız alkolle baş edemeyeceğimizi fark etmeden önce uzun yıllar içtik. Diğerleri, yaşamın erken dönemlerinde veya içki içme kariyerlerimizde, alkolün yönetilemez hale geldiğini anlayacak kadar şanslıydı.

 

Alkollik içme ve düşünme şekillerimizin sonuçları da çeşitli idi. Üyelerimizden bazıları yardım için AA’ya başvurmadan önce tam anlamıyla enkaz durumunda idi. Ailelerini, mal varlıklarını ve öz saygılarını kaybetmişlerdi. Pek çok şehirde mahvolmuşlardı. Hastaneye kaldırıldılar ve hapse atıldılar. Topluma, ailelerine, işverenlerine ve kendilerine karşı pek çok ağır suç işlemişlerdi.

 

Diğerlerimiz asla hapse atılmadı veya hastaneye kaldırılmadı. İşlerini kaybetmediler. Ancak bu erkekler ve kadınlar bile sonunda alkolün yaşamlarını etkilediğini fark ettikleri noktaya geldiler. Alkolsüz yaşayamayacaklarını keşfettiklerinde, sorumsuz içki içme alışkanlığını uzatmak yerine AA’dan yardım istediler.

 

Dostluğumuzda tüm büyük inançlar temsil ediliyor ve birçok dini lider büyümemizi teşvik etti. Hatta aramızda kendini ateist ve agnostik olarak tanımlayanlar var. Resmi bir inanca inanç veya bağlılık üyelik şartı değildir

Ortak bir sorunumuz olan alkolde birleşiyoruz. Birlikte diğer alkoliklerle tanışarak, konuşarak ve birlikte yardım ederek, bir şekilde ayık kalabiliyoruz ve bir zamanlar hayatımızda baskın bir güç olan içki içme dürtüsünü kaybedebiliyoruz.

Yalnızca bizim yöntemimizin içki içme sorununa cevap olabileceği düşüncesinde değiliz. AA programının bizim için işe yaradığını biliyoruz ve neredeyse istisnasız, dürüst ve içtenlikle içkiyi bırakmak isteyenlerde için işe yaradığını gördük

AA aracılığıyla alkolizm ve kendimiz hakkında pek çok şey öğrendik. Bu gerçekleri her zaman aklımızda tutmaya çalışıyoruz çünkü bu öğrendiklerimiz ayıklığımızın anahtarı gibi görünüyorlar. Bizim için önde gelen tek endişemiz ayıklığımız.