Profesyoneller için Sıkça Sorulan Sorular

AA Dini midir?
Adsız Alkoliklerin üyelik için tek bir şartı vardır ve bu da içkiyi bırakma arzusudur. AA’da her türden inançlı ve inançsız insan için yer vardır.
Birçok insanın AA’ya geldiğini ve yardımımızı kabul etmeyi reddettiğini gördük, çünkü diğerleri inançlarından bahsettiklerinde kızıyorlar veya üzülüyorlar. Başkalarının inançlarını kabul etmediğimiz ve saygı göstermediğimiz zaman. uzlaşmamız zor olacaktır. Öte yandan, diğer insanların istedikleri her şeye inanma hakkına toleranslı olabilirseniz, başkalarının da sizin istediğiniz herşey inanma özgürlüğüne hoşgörülü olduklarını fark edeceksiniz.
12 Basamak programının kökleri dini bir gruba dayanmaktadır.
Sonuç olarak, Tanrı’dan sık sık bahsedildiğini göreceksiniz. Pek çok üye bir tanrıya inanır ve her türden dinden gelen ve bunları uygulayan üyelerimiz vardır; ama aynı zamanda çoğu ateist veya agnostiktir, üyelerimiz de bulunmaktadır.
Ruhsal bir program olduğu için (dini değil), bir tür ilahi güce inananlar genellikle programı dini uygulamalarına dahil etmeyi yararlı bulurlar ve bunun tersi de geçerlidir.
Bu onların seçimidır, kesinlikle bir gereklilik değildir. Hepimizin ortak noktası, programın daha önce farkında olmadığımız içsel bir gücü bulmamıza yardımcı olması, farklılaştığımız nokta ise bu gücün kaynağıdır.
AA bir tarikat mıdır?
Üyeler toplantılara katılmak zorunda değiller, istedikleri zaman toplantılardan ayrılmakta özgürlerdir ve iyileşme programı birçok üyeni takip etmeyi tercih ettiği aynı zamanda bir çoğunun kendi yoluna gitmeyi seçtiği tavsiyelerden oluşmaktadır. Üyelerin çoğu, AA kültürünü normal yaşamlarına ve inanç sistemlerine oldukça içentlikle uydurmaktadırlar.
AA grubunda konuşmak ve bir alkolik olduğunuzu itiraf etmek zorunda mısınız?
Hiç kimse AA toplantısında konuşmaya veya kendini alkolik ilan etmeye zorlanmaz veya baskı görmez. Yeni gelenler, en çok konuşmacıların deneyimlerini dinlemekten faydalarınır ve seçerlerse üyelerle bire bir konuşma fırsatına sahip olurlar.
12 Basamak Programı nedir?
Alkoliklerin kendi istekleri ile Kabul ettikleri ve ayıklıklarını sürdürmelerine yardımcı olan bir dizi ilkeler zinciridir. Alkolik oldukları gerçeğini kabul etmeyi, yardım için kendileri dışındaki bir şeye güvenmeyi ve güvenmeyi öğrenmeyi, geçmiş davranışlarını kabul etmeyi ve düzeltmeyi, mevcut davranışları değiştirmeyi ve alınan yardımı diğer alkoliklere iletmeyi içerir.
İnsanlar tedavi merkezlerinde danışmanlar alabilir ve ayını anda AA’ya gidebilir mi?
AA üyeleri, tedavi merkezlerinde danışmanlığa katılabilirler. Birçok kişi AA’ya tedavi merkezleri aracılığıyla gelmiş ve orada bakım sonrası bakıma gitmiştir. Bu süreklilik, iyileşme sürecinde faydalıdır.
AA programı, İyileşme felesefesini içeriyor mu?
AA programı kronik bir hastalıktan kurtulma kavramına dayanmaktadır. Herkesin iyileşme potansiyeline sahip olduğuna ve her alkol bağımlısının özünde yararlı bir yaşam sürme yeteneğine sahip olduğuna dair felsefe inanç unsurlarını içerir.