Gelenekler

ONİKİ GELENEK

 1. Ortak refahımız başta gelmelidir, kişisel iyileşme A.A.‘nın birliğine bağlıdır.
 2. Amacımıza ulaşmamızda tek bir otorite vardir.O da grup bilincimizde ifadesini bulan sevgi dolu bir “Tanrı”dır. Liderlerimiz hükmedici değil, güvenilir hizmetkarlardır.
 3. A.A. üyeliği için gerekli tek koşul işkiyi bırakma isteğinin olmasidir.
 4. Her grup, diğer gruplari yada A. A.’yi bir bütün olarak etkileyen konular dışında özerktir.
 5. Her grubun önde gelen tek amaci vardir; o da halen izdirap çeken alkoliklere mesaji iletmektir.
 6. Para, mülk ve itibar bizi önde gelen amacımızdan uzaklaştıracağından, A.A. grupları A.A. adının ilgili kurum yada farklı kuruluşlarca kullanımına izin vermemeli ve maddi destekte bulunmamalıdır.
 7. Her A.A. grubu dısarıdan gelecek katkıları reddederek tam anlamıyla kendi kendine yetmelidir.
 8. Adsiz Alkolikler daima amatör olarak kalmakla birlikte hizmet merkezlerinde özel görevliler çalıştırabilir.
 9. A.A. hiçbir zaman gerçek anlamda örgütlenmemelidír, fakat hizmet verdiklerine doğrudan sorumlu hizmet kurulları oluşturabilirler.
 10. Adsiz Alkolikler dışardaki konular hakkında  fikir  yürütmez. Bu  yüzden  A.A. adı toplum anlaşmazlıklarına hiçbir şakilde karıştırılmamalıdır.
 11. Halkla ilişkiler siyasetimiz kişisel isim yapmak  yerine,  A. A. adına  ilgi toplamak üzerine kurulmuştur. Bu yüzden basin, radyo, tv ve film alanlarında kimliğimizi daima gizli tutmak için  görüntü ve tam isim vermemeliyiz.
 12. Adsızlık bütün geleneklerimizin manevi temelini oluşturarak, bize ilkelerin daima kişiliklerden önde geldiği gerçeğini hatırlatır.