Kavramlar

1-  A.A. dünya hizmetleri için kesin sorumluluk ve son yetki, tüm Birliğimizin kolektif   vicdanında daima yer almalıdır.

2- A.A.’nın Genel Hizmet Kongresi, hemen hemen her türlü pratik amaçlar için tüm Cemiyetimizin dünya faaliyetlerindeki aktif sesi ve etkili vicdanı haline gelmiştir.

3-  Etkili liderlik sağlamak amacıyla, A.A.’nın beher öğesine, yani Kongre, Genel Hizmet Kurulu ve hizmet kurumları, personel, komisyonlar ve yöneticilere geleneksel bir “Karar Hakkı”nı vermeliyiz.

4-  Tüm sorumluluk düzeyinde geleneksel bir “Katılma Hakkı” sürdürerek, beher sorumluluk düzeyi ile makul bir derecede orantılı olarak oylamada temsil edilmelerine olanak tanımalıyız.

5-  Tüm yapımızda, azınlık görüşlerinin ve kişisel şikayetlerin dikkate alınmasını sağlayacak geleneksel bir “Temyiz Hakkı” hakim olmalıdır.

6-   Kongre, dünya hizmet konularının çoğundaki ana inisiyatif ve aktif sorumluluğun, Genel Hizmet Kuruluna vekalet eden Kongre mütevelli üyeleri tarafından yürütülmesi gerektiğini kabul eder.

7-  Genel Hizmet Kurulunun Tüzük ve Yönetmelikleri hukuki araçlar olup, mütevellilere dünya hizmet faaliyetlerini yönetme ve yürütme yetkisi verir. Kongre Tüzüğü hukuki bir belge olmayıp, kesin etkisini gerçekleştirmek için Geleneklere ve A.A. kasasına dayanır.

8-  Mütevelliler, genel politikalarının ve mali işlerin ana planlayıcısı ve yöneticisidir. Ayrı olarak kurumlaşmış ve sürekli olarak aktif hizmetlerin koruyuculuk görevi mütevellilerde olup, bunu bu kuruluşların tüm müdürlerini seçme yetkileri aracılığıyla uygulamaya koyarlar.

9- Geleneksel faaliyetlerimiz ve güvendiğimiz için, tüm düzeylerde iyi hizmet liderliği vazgeçilmezdir. Ana dünya hizmet liderliğinin bir kez kurucular tarafından uygulamaya koyulduktan sonra mütevelliler tarafından da kabul edilmesi şarttır.

10- Her hizmet sorumluluğu, eşit düzeyde bir hizmet yeklisiyle eşleştirilmeli ve bu yetkinin kapsamı açık bir şekilde tanımlanmalıdır.

11- Mütevellilerin daima, mümkün olan en iyi komisyonları, kurumsal hizmet müdürleri, icra görevlileri, personel ve danışmanları bulunmalıdır. Oluşum, nitelikler, göreve getirme prosedürleri, haklar ve görevler daima ciddi konular olacaktır.

12- Kongre, A.A. geleneğinin ruhuna sadık kalarak tehlikeli bir güç zenginliği haline dönüşmemesi için elinden geleni yapacaktır. Bu amaçla, yeterli işletme fonları ve rezervler, tedbirli mali ilkesini oluşturacak, hiçbir üyesini diğerlerinin üstünde vasıfsız otorite konumuna getirmeyecek, tüm önemli kararlarına müzakere, oylama ve mümkünse esas olarak oybirliği ile erişecek faaliyetlerini hiçbir zaman şahsen cezalandırıcı ya da kamuda tartışmaya yol açıcı olmayacak; hiçbir zaman devlet/hükümet işlerine karışmayacak ve hizmet ettiği Cemiyet gibi, düşünce ve eylemde daima demokratik kalacaktır.