Sıkça Sorulan Sorular

A.A.’ya Nasıl Üye Olunur?

Üyelik için bir tek şart vardır; o da içkiyi bırakma arzusudur. Üye olmak için hiç bir ücret veya aidat söz konu değildir. Kimlik, adres, iş, kefil, referans gibi hiçbir belge istenmez ve aranmaz. Hiçbir devam ve hizmet zorunluluğu yoktur. Üyeyim dediğiniz an üyesinizdir.

A.A. Alkol Karşıtı Bir Kuruluş mudur? 

Adsız Alkolikler  ne alkolün yanında, ne de alkolün karşısında bir kuruluştur. Bir A.A. üyesi, alkolün pek çok kişi için keyif verici bir madde olduğunu, ancak kendisi için zehir olduğunu bilir. Bu nedenle kimseyi engellemek gibi bir niyeti de yoktur. Aynı şekilde A.A. dışında kalan konular hakkında fikir yürütmez ve kendi dışında tartışma ortamı açmaz. Bu yüzden A.A. alkolün kendisi ile değil, alkolü bırakmak isteyen kişilerle ilgilenir.

Adsız Alkolikler Neden Adsızdır?

A.A. da kimlikleri açıklamamak manevi açıdan önemlidir. Bu da bize ilkelerin daima kişiliklerden önce geldiği gerçeğini hep hatırlatır. Adsız kalmak bize gerçek alçak gönüllüğü öğretir. Ayrıca gruba katılan diğer bir üyenin de adsızlığını korumak zorundayız. Bir üye sıkıntılarını dışa vurmak için grup içinde paylaşımlar yapar. Diğer bir üye adsızlığı hiçe sayıp bu paylaşımı kimlik ve içerik vererek o toplantı sonrası başka yerde veya başka biri ile paylaşırsa bu her iki üye için de telafisi olmayacak zararlara yol açabilir. Dürüstlük, açık fikirlilik programın temelidir. Bu adsızlık ilkesi korunmazsa üyelerin açık paylaşımları kısıtlanmış olur. Bu açık fikirliliğin ve dürüstlüğün olmamasına yol açar. Ayrıca aramızda alkol sorunun ortaya çıkmasından dolayı statülerini (iş, aile gibi) kaybedebilecek üyeler olabilir. Bu üyelerin A.A. da iyileşme yollarının kapatılmaması açısından, kendimizin ve bir başka üyenin adsızlığını bozamayız.  

A.A.’nın Mali Desteği:

Adsız Alkolikler “tam anlamıyla kendi kendine yetme” geleneğini uygular. A.A üyeleri dışında hiç bir kurum, kuruluş ve kişilerden maddi destek talep etmez ve kabul etmez. A.A. grupları, A.A. adının hiçbir  dış kuruluşça kullanımına izin vermez ve maddi destekte bulunmaz. Bunun nedeni; para, mülk ve itibar A.A. üyelerini önde gelen amacından uzaklaştıracağı gerçeğidir. A.A. grupları toplantı esnasında kira, çay, kahve vs. gibi masraflarını karşılamak üzere bir sepet dolaştırır. Üyeler diledikleri miktarı sepete bağış olarak atarlar. Kimin ne kadar bağış verdiği gözetilmez. Grubun ihtiyaç fazlası gelirleri A.A.’nın mesajının Türkiye’de ve Dünya’da taşınabilmesi için genel hizmet Komitesi ve Ofisi’ne  aktarılır. Toplanan tüm para A.A. adına yapılan tanıtım, kitap, broşür vs. için harcanır. Hizmetkarlar gönüllüdür ve hizmetleri karşılığı hiçbir ücret almazlar ve talep edemezler. 

A.A.’ya Yalnız Alkol Sorunu Olanlar mı Katılabilir?

A.A.‘da “Açık” ve “Kapalı” toplantılar vardır. 

AÇIK TOPLANTILAR, alkolik olanların da, alkolik olmayanların da katılabilecekleri, herkese açık grup toplantılardır. Tek şart A.A. üyelerinin kimliklerinin saklı tutulmasıdır.

* Alkolik aileleri için ayrı bir program olan AL-ANON grupları vardır.

* Alkolik çocukları için ayrı bir program olan AL-ATEEN grupları vardır. 

KAPALI TOPLANTILAR,  sadece A.A. grup üyelerinin ve diğer A.A. gruplarından gelen üyelerin katılabileceği toplantılardır. Bu toplantıların amacı üyelere sadece alkoliklerce anlaşılabilecek, alkolizmle ilgili grup etkileşimi yolu ile aşabilecekleri problemlerini aşmaları için paylaşma ortamı yaratmaktır.

A.A. Üyeleri Ayıklıklarını Nasıl Sürdürürler?

Adsız Alkolikler alkolden tamamen uzak kalmak programını benimserler. Üyeler sadece o gün için, 24 saat, ilk içkiden uzak dururlar. Ayıklıklarını ise, önerilen 12 Basamaklı iyileşme programı doğrultusunda, deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını toplantılarda  paylaşarak sürdürürler.       

A.A.’da Kadın Alkolikler de Var mıdır?

 Alkol sorunlarına A.A.’da çözüm arayan kadınların sayısı günden güne artmaktadır. Üyelerin üçte birini kadınlar oluşturmaktadır ve bu oran günden güne çoğalmaktadır. Bu kadınlarda erkekler gibi her sosyal çevreden olabilir. A.A. cinsiyet gözetmeksizin tüm alkoliklere anlayış gösterir ve yardım eder.

Adsız Alkolikler Neler yapmaz

1-    Üyelerin Alkolizm dışındaki genel sağlığını ilgilendiren konularda fikir yürütmez ve herhangi bir girişimde de bulunmaz.     İyileşme alanında alkolikler arasında kişisel öncelik tanımaz.

2-     Üyelerin hakkında kayıt ve geçmiş yaşam dosyası tutmaz.

3-     Üyeleri izleyip, denetlemeye çalışmaz.

4-     Tıbbı ya da psikolojik tanılar koymaz.

5-     Hastaneye yatırmaz; ilaç, tıbbi yada psikiyatrik tedavi sağlamaz.

6-     Ev, yiyecek, giyecek, iş, para ya da benzeri konularda hizmet vermez.

7-     Aile yada iş ilişkilerinde rehberlik yapmaz.

8-     Kendi dışında bilimsel araştırmalar yapmaz ve bunları finanse etmez.

9-     Sosyal kuruluşlara bağlanamaz.

10-     Dini hizmet vermez.

11-     Alkol ya da başka konular hakkında tartışmalara girmez.

12-     A.A. dışı kaynaklardan hizmetleri için bağış ya da ücret kabul etmez.

13-     Şartlı tahliye mercilerine, avukatlara, mahkemelere, okullara, işyerlerine, sosyal kurumlar yada benzeri kuruluşlara referans mektubu vermez. Güvence olmaz.

14-    Tedavi kurumlarındaki alkoliklere iyileşmeleri için   ayrıcalıklı amaçlar tanımaz.